Normes de circulació a les vies ciclistes de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa ha impulsat una actualització de la regulació de la mobilitat a la nostra ciutat mitjançant una nova Ordenança. 

Normes de circulació a les vies ciclistes

Les vies ciclistes són vies específicament condicionades per a la circulació de bicicletes i VMP, que podran utilitzar també altres vehicles, respectant les següents condicions de circulació:

Hauran de respectar el sentit de circulació establert

Hauran de mantenir una velocitat moderada

En vies ciclistes situades en vorera, la velocitat de circulació màxima permesa serà de 10 km/h. i sempre tindrà preferència la persona que vagi a peu

En carrils bici protegits en calçada, la velocitat màxima serà de 30 km/h.

En carrils bici en calçada no protegits, el límit de velocitat de les bicicletes serà el mateix
que s'apliqui a la resta de vehicles en aquella via

També podran circular-hi joguines conduïdes per persones a partir de 12 anys o menors de 12 anys sempre que vagin acompanyades per persones adultes

Quan la via ciclista estigui situada a la vorera (vorera-bici):
a) les persones a peu tindran preferència de pas (però no podran transitar ni romandre-hi).
b) les bicicletes hauran de moderar la velocitat i circular amb precaució, mantenint una distància de separació mínima d'1,5 m respecte a vianants. En els passos per a vianants que connectin vies ciclistes senyalitzades a la vorera i que no comptin amb passos específics per a bicicletes, els cicles i VMP passaran sense necessitat de desmuntar, sense superar els 5 km/h, respectant sempre la preferència de vianants i buscant el contacte visual amb les persones conductores que circulen per la calçada.

Els cicles de més de dues rodes no podran circular per les vies ciclistes quan superin l'amplada destinada al seu sentit de circulació.

TENS TELEGRAM? Vols ser el primer a rebre les últimes notícies sobre la tot el que passa a Terrassa i voltants? i sobre la covid? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram
TENS TWITTER ? Vols ser el primer a rebre les últimes notícies sobre tot el que passa a Terrassa i comarca? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Twitter

Comentaris

envia el comentari