Normes de circulació a les àrees de vianants de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa ha impulsat una actualització de la regulació de la mobilitat a la nostra ciutat mitjançant una nova Ordenança.

Normes de circulació a les àrees de vianants

A les àrees de vianants les bicicletes i VMP poden circular lliurement respectant la prioritat de les persones vianants, excepte en aquells llocs que ho prohibeixi la senyalització o la regulació específica de l'àmbit.

Han de respectar sempre la preferència dels vianants, que poden utilitzar tota la zona de circulació.

Poden circular a una velocitat màxima de 10 km/h, o inferior si està senyalitzada.

Poden circular en tots dos sentits de la marxa, excepte senyalització específica que ho prohibeixi.

Mantindran una distància de separació mínima d'1,5 m respecte de les persones vianants i les façanes.

Hauran de suspendre la circulació i desmuntar de la bicicleta o VMP quan estigui senyalitzat específicament, i en moments d'alta intensitat o aglomeració de circulació de persones amb excepció de bicicletes destinades a persones amb mobilitat reduïda, que podran circular a la velocitat de pas de persona.

TENS TELEGRAM? Vols ser el primer a rebre les últimes notícies sobre la tot el que passa a Terrassa i voltants? i sobre la covid? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram
TENS TWITTER ? Vols ser el primer a rebre les últimes notícies sobre tot el que passa a Terrassa i comarca? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Twitter

Comentaris

envia el comentari