Mina demana mediació del Col·legi d'Advocats per mantenir el servei

"La decisió aprovada inicialment per l’Ajuntament de Terrassa de gestionar directament el servei d’abastament d’aigua mitjançant una entitat pública empresarial local de nova creació, sense cercar cap tipus d’acord amb la companyia que des de l’any 1842 venia prestant el servei d’abastament d’aigua a la ciutat, provoca un litigi jurídic que pot afectar negativament a l’interès públic, als interessos de Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, als drets dels seus treballadors/es, als interessos del sector empresarial, comercial i, en definitiva, als ciutadans i ciutadanes de Terrassa". L'empresa pensa que encara hi ha temps per fer marxa enrere, i està disposada a arribar fins on calgui. 


 

Mina considera que la decisió no és legal, i ha demanat la mediació del Col·legi d’Advocats de Terrassa.

 

Els objectius de la mediació segons Mina

- Crear una atmosfera que permeti a les parts aclarir i, en el seu cas, acordar les qüestions objecte de controvèrsia i, en concret, la titularitat dels béns i drets litigiosos entre les parts, la reversió dels quals fou resolta unilateralment per l’Ajuntament a favor seu.

 

- Necessitat de tramitar el procediment específic, establert per la normativa, per a la implantació d’un monopoli públic.

 

- Necessitat que les entitats representatives dels usuaris de la ciutat de Terrassa -en especial dels usuaris industrials i comercials- que en el seu dia van ser excloses de la comissió d’estudi creada per a l’aprovació de la Memòria sobre la forma de gestió més sostenible i eficient, puguin ser incloses en aquesta comissió.


 

- Facilitar una entesa entre les parts, dins el marc legal vigent i escoltant als representants polítics i dels diferents sectors i entitats implicades, per determinar quina és la forma de prestació del servei de subministrament d’aigua que garanteixi una major satisfacció a tots els interessos presents i que doni solució equilibrada a les qüestions que planteja el cas de Terrassa.
Comentaris

envia el comentari