L'ACA netejarà les lleres de quatre torrents no urbans de Terrassa

Les previsions és que els treballs comencin l’any vinent i finalitzin abans d’acabar el 2022

El Programa de Manteniment de lleres en trams no urbans 2020-21, aprovat per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), contempla executar 98 actuacions a les conques internes de Catalunya, que contribuiran a garantir la lliure circulació de l’aigua, minimitzar el risc d’inundacions i afavorir l’eliminació de la vegetació invasora. D’aquestes actuacions, 4 afecten el terme municipal de Terrassa. Són les següents:

 

Torrent Mitger: a la zona situada entre un punt ubicat 1,5 km aigües amunt de la B-40, a prop del llac Petit, i la seva entrada en sòl urbà, als voltants de l’avinguda de Lacetània, al barri del Pla del Bon Aire. L'actuació inclou, principalment, la retirada d'arbres morts caiguts i de canyes.

 

Torrent de les Carbonelles: en el tram comprès entre la seva capçalera, a prop del restaurant dels 4 vents i el seu pas sota el carrer de Mas Branca, al barri de les Martines. Es tracta de retirar canyes, bardisses, tanques i altres elements.

 

Torrent de Vallparadís: comprèn l’àrea situada entre el seu pas sota el camí de Can Carbonell i la seva entrada en sòl urbà, a prop de les calçades de connexió de la B-40. L'actuació implicarà la retirada de restes de construccions (casetes, murs, tanques), de residus (runa, plàstics, metalls), pins morts i plantes arbustives.

 

Torrent de la Grípia: s’actuarà a la zona on s'inicia com a confluència del torrent del Sagrament i del torrent de les Monges, a prop de la torre de Mossèn Homs, on cal retirar vegetació de la llera que impedeix el curs natural de les aigües.

 

Les previsions inicials de l’ACA són que els treballs comencin l’any vinent i que finalitzin abans d’acabar el 2022. L’ACA assumeix el finançament del 100% de l’import de les actuacions previstes en el Programa. El Govern Municipal valora molt positivament que l’ACA hagi inclòs dins d’aquest Programa de Manteniment de Lleres en trams no urbans 2020-21 aquestes actuacions sol·licitades en el seu dia per l’Ajuntament de Terrassa i que es consideren necessàries per al manteniment de les lleres d’aquests torrents.

 

El govern recorda que "una adequada gestió de la vegetació de ribera i la retirada dels elements naturals, o artificials, eviten que, en episodis de fortes precipitacions i riuades, puguin ser un risc per als béns i les persones". D’altra banda, i en el marc dels treballs de neteja i manteniment derivats dels danys que va ocasionar el temporal Glòria, que fa afectar Catalunya entre el 20 i el 23 de gener de 2020, l’ACA retirarà properament els arbres caiguts a la llera de la riera de Gaià, des del pas del camí de Can Font cap a aigües avall, en resposta a la demanda cursada pel consistori.