El fred no va aturar el Dia de la Bandereta a Terrassa

Associacions de veïns de Can Parellada i Les Fonts s'uneixen a la campanya contra la soledat no volguda
Dia de la Bandereta a Terrassa
Dia de la Bandereta a Terrassa | cedida

El Dia de la Bandereta va tenir punts molt positius, com la participació de l’ AVV de Can Parellada i l’AVP de Les Fonts, que van mobilitzar veïns i veïnes del districte 7 per a portar a terme la col·lecta a la seva zona.  S’obre així una línia de col·laboració entre la Creu Roja i les associacions de veïns i veïnes que s’espera pugui ampliar-se a altres barris de la ciutat. La tradicional guardiola va guanyar a les guardioles electròniques acumulant més del 95% de les donacions, i un 16% de la recaptació va ser amb bitllets.

 

Des de Creu Roja es deixa obert un número de compte per rebre donatius directament per a poder adquirir aquest vehicle: ES15 0049 1873 67 2910483041

 

La soledat no volguda

 

La soledat no volguda és un fenomen subjectiu que es basa en la percepció que té la pròpia persona sobre la falta de relacions, i/o en la qualitat no satisfactòria de les existents. Aquest fenomen el pateixen persones de totes les edats però la seva incidència s’incrementa amb l’edat, en aquest sentit, la vellesa no només s’ha transformat en una etapa més llarga, sinó que també en una més solitària.

 

Les persones grans que pateixen la soledat no desitjada, tenen una major propensió a sentir-se vulnerables, i s’incrementa el deteriorament de la seva salut i el risc de mortalitat. Així com no totes les persones que viuen soles la pateixen, tampoc és necessari viure sola per sofrir-la. La desaparició d’un ésser estimat, la pèrdua de mobilitat, la manca de relacions de qualitat o la discriminació per qüestions d’edat són factors que porten a les persones grans a no tenir els vincles emocionals necessaris. 

 

De les més de 300.000 persones, majors de 65 anys, que viuen soles a Catalunya, més de la meitat afirmen patir els diferents graus de soledat no volguda. Les persones grans en aquestes situacions tenen una major propensió a trobar-se barreres físiques i emocionals, les quals les fan sentir vulnerabilitat, perdent així l’autoconfiança. A tot això cal sumar les problemàtiques socioeconòmiques que moltes d’elles poden experimentar i que no fan més que incrementar l’impacte de la soledat i l’aïllament, en les seves múltiples vessants. 

 

A Terrassa, les persones grans són el 16,63% de la població mentre que fa només 10 anys eren  el 14,64%. I l’índex de sobreenvelliment a passat del 12,29% al 2008 al 16,25% al 2018. El que índica que no només cada cop hi ha més persones grans sinó que també augmenta l’envelliment del propi col·lectiu.

 

Creu Roja lluita contra la soledat no volguda

 

 

Des de la Creu Roja a Terrassa es treballa per tal d’evitar la soledat no volguda mitjançant dos programes: Sempre Acompanyats i l’Enredat.

 

Sempre Acompanyats és un programa de treball comunitari que desenvolupen conjuntament La Caixa i Creu Roja al districte 4. Consisteix en articular una resposta coordinada entre diferents actors del territori per identificar situacions de soledat no volguda en persones grans i treballar amb aquestes persones des dels diferents recursos que existeixen al territori, es tracta doncs, que sigui tota la comunitat qui vetlli pel benestar de les persones grans.

 

Enredat és un projecte propi de la Creu Roja que mitjançant diferents activitats cerquen enfortir la xarxa relacional de les persones grans treballant diversos vectors que provoquen la soledat de la persona. L’acompanyament emocional i les activitats i tallers que es realitzen cerquen afavorir l’autonomia, confiança, socialització i participació comunitària de les persones grans. Cada any més de 1.200 persones grans reben acompanyaments o participen en activitats o tallers organitzats per la Creu Roja.

 

El vehicle adaptat que vol adquirir la Creu Roja s’incorporarà als recursos dels que disposen els projectes de Gent Gran, per tal de facilitar la participació de les persones grans amb problemes de mobilitat a les activitats i tallers.