El propietari nomena la Generalitat hereva del Vapor Ros de Terrassa

El Vapor Ros, en ple centre de Terrassa | Cristóbal Castro

 

El Vapor Ros és un gran i antic edifici industrial del Centre de Terrassa, protegit com a bé cultural d'interès local, i un recordatori viu del passat de la ciutat, d'aquells indrets on se sentoen les llançadores i on passejaven amos i obrers. Terrassa Digital ha donat a conèixer una història de pel·lícula. El propietari va morir a l'estiu, solter i sense fills, i va deixar el vapor i dos edificis del Portal Nou a l'administració catalana.

 

És situat a la part sud de l'interior d'una gran illa de cases delimitada al nord pel carrer de la Font Vella; a l'oest pel carrer de l'Església (on hi ha la Casa Mariano Ros, residència dels propietaris del vapor contigu); al sud pel carrer del Portal Nou (de les naus del qual l'edifici està separat per un passatge estret, i on el Vapor Ros hi té una entrada secundària, al número 9 del carrer, al costat de la Casa Mariano Ros); i a l'est pels carrers del Racó (on té l'entrada principal) i del Puig Novell.

 

Com explica Terrassa Digital, "el govern català està en fase d’estudi de l’herència i els condicionants que hi pugui haver posat el propietari. Si l’accepta, haurà de decidir en els propers mesos què en fa d’aquests espais: llogar-los com fins ara, vendre’ls ja sigui parcel·lats o com un tot o cedir-los a l’Ajuntament, amb la corresponent contrapartida. El govern municipal ja ha traslladat al català que en voldria la cessió."

 

Per Terrassa, gaudir d'aquests espais seria com un regal. El Vapor Ros, avui desaprofitat obre la porta a actuacions que fa anys resten en un calaix. Els milers de metres disponibles permetrien, amb algunes expropiacions, lligar el Vapor Nou amb el carrer de la Font Vella; esponjar tota la zona, aprofitar un edifici històric i industrial per múltiples usos, i contribuir a facilitar la dinamització del Vapor Gran. Les opcions són múltiples.

 

Interior de la nau, des de fa anys deshabitada | Cristóbal Castro

 

  

  

  

 

 

És una nau situada a l'interior del que fou un conjunt fabril. És de planta gairebé rectangular, formada per semisoterrani, planta baixa i pis. Les façanes són de maó vist, amb obertures d'arc escarser distribuïdes regularment. A la planta baixa hi ha dues fileres de pilars de ferro fos que serveixen de suport de les bigues de ferro i les voltes de maó atirantades. Tot i haver sofert modificacions, el conjunt manté encara el seu interès tipològic.

 

El Vapor Ros és un dels conjunts fabrils bastits durant la segona meitat del segle XIX per la Mina Pública d'Aigües de Terrassa. Posteriorment s'hi van realitzar obres d'ampliació i fou dedicat a la indústria tèxtil. La nau fou bastida per l'arquitecte Lluís Muncunill i data del 1907.