6,3 milions d'euros, el cost per a Rellinars abastir-se d'energies renovables

Un estudi avalua els costos i estalvis que suposaria per al municipi fer ús exclusiu de fonts energètiques alternatives

Un estudi calcula el cost que caldria perquè Catalunya fes servir exclusivament fonts d'energies renovables per a abastir-se. Aquesta transició energètica tindria un cost de 52.792 milions d'euros (MEUR), segons el projecte 'TE21' impulsat per l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i l'associació Leader Ripollès Ges Bisaura. Els càlculs es basen en un model de l'enginyer expert en transició energètica Ramon Sans. Aquest cost total engloba la inversió necessària en generació, emmagatzematge i instal·lació per les diferents demandes. La transició seria progressiva fins al 2040 i en total suposaria un estalvi econòmic de 251.475 MEUR en aquestes més de dues dècades, sempre segons els seus promotors.


 

El projecte TE21 fa càlculs per a tots els municipis i demarcacions catalanes de manera aproximada. Els responsables expliquen que els informes són "una visió general" del que pot suposar engegar la transició energètica.

 

Espai físic a destinar i grans estalvis

 

L'estudi global 'TE21' també calcula quant d'espai faria falta per instal·lar fonts renovables que permetessin fer energia verda. A tot Catalunya s'hi haurien de destinar 78.973,69 hectàrees per instal·lar plaques solars, molins eòlics i hidroelèctriques. Això suposaria que el motor d'aquest nou model energètic, sense central nuclears, ocupés un 2,46% del territori. Tot i que el cost de la inversió és elevat, els promotors d'aquesta iniciativa ripollesa ressalten que l'estalvi energètic del canvi ho justifica. 


 

A Rellinars

 

 

Estudi de costos
Estudi de costos | TE21

El projecte també para atenció a Rellinars. El cost de la transició energètica seria de 6.351.388 euros en inversió de generació, emmagatzematge i instal·lació associada en cobrir els usos finals tèrmics, de mobilitat i elèctrics. Els 6,3 milions d'euros es distribuïrien amb 2,2 milions en ús elèctric; 2,6 milions en mobilitat; i 1,4 milions en ús tèrmic.

 

Si es fa una comparativa dels costos amb i sense transició energètica, es pot determinar si la transició comporta un estalvi econòmic. En aquest cas, el cost associat a no fer la transició és de 50.194.689,00 €, mentre que els costos oficials de fer la transició energètica són de 15.115.227,27 € en combustibles fòssils i 6.351.388,73 € en inversió en generació amb renovables (excloent la compra de vehicles elèctrics). Per tant, l’estalvi derivat és de 28.728.073,00 €.


¡
Comentaris

envia el comentari