Terrassa acusa el Pla de Mobilitat del Vallès de ser "barcelonacentrista"

El govern municipal presenta una vintena d'al·legacions al document reclamant millores en infraestructures relacionades amb la mobilitat territorial i sostenible
L'alcalde Jordi Ballart amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés
L'alcalde Jordi Ballart amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés | Aj. Terrassa

El Govern Municipal de Terrassa ha presentat un escrit amb 20 al·legacions al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), que recullen aspectes tant pel que fa al procès d’elaboració del Pla, com a les propostes de transport públic i de xarxa viària que planteja. Des de Terrassa s'entén que el PEMV ha de contemplar "una mobilitat més moderna, equilibrada, transparent, sostenible, eficaç i còmoda per a la ciutadania".

Així, es considera que el PEMV "no respon a un equilibri territorial" perquè continua "polaritzant" el seu desenvolupament al voltant de Barcelona i, per tant, "no recull una visió metropolitana més àmplia i moderna", que contempli la descentralització de l’activitat econòmica, i aposti pel desenvolupament de "noves centralitats fora dels nuclis urbans tradicionals". Un altre aspecte fonamental és la necessitat de planificar les accions valorant la capacitat ambiental del territori i prioritzant les noves infraestructures que afavoreixin els modes de transport sostenibles. 

La proposta recull, entre altres aspectes, millorar la xarxa viària, potenciar l’oferta ferroviària transversal del Vallès i construir intercanviadors que contribueixin a crear xarxa; incrementar la intermodalitat de les estacions ferroviàries; augmentar la cobertura ferroviària en zones d’alta densitat amb noves línies/estacions; millorar la capacitat dels sistemes ferroviaris d’accés a Barcelona; potenciar les principals línies de bus internes al Vallès; ampliar la xarxa d’itineraris interurbans per a bicicletes i vianants, prioritzant els corredors de major demanda i amb distàncies entorn els 5 km; i millorar l'oferta d'aparcaments segurs per a bicicletes.

Les al·legacions de Terrassa

 

Com a ciutat amb un pes socioeconòmic específic dins de Catalunya, des de l’Equip Govern de l’Ajuntament de Terrassa es reivindica una millor connexió, no només amb Barcelona, sinó també cap a altres àmbits territorials propers com la Catalunya central, el Baix Llobregat i el Maresme; amb els que ens uneixen importants lligams socioeconòmics. També planteja la necessitat de potenciar corredors transversals, ja siguin europeus com el corredor del Mediterrani, o bé de caire metropolità. Per a Terrassa, el PEMV ha de ser un autèntic pacte de futur entre administracions públiques on estigui inclosa la coordinació amb l’administració de l’Estat i per tant es reclama la coordinació i seguiment també amb l’Estat.

Així, reclama la millora de la connectivitat de la ciutat amb l’aeroport d’El Prat, mitjançant la Línia R4; la comunicació directa amb els campus universitaris de Cerdanyola (UAB) i de Diagonal-Barcelona (UB i UPC); i l’ampliació de la xarxa ferroviària del Vallès, amb la construcció de noves línies i estacions. En aquest sentit, defensa la redacció dels estudis per desenvolupar el tram Cerdanyola Universitat-Sabadell-Terrassa de la nova línia ferroviària del túnel d’Horta, que ha de permetre dotar de servei ferroviari als barris del sud de Terrassa i que l’Hospital de Terrassa disposi d’estació; com també millorar les connexions ferroviàries entre Terrassa i les principals poblacions del Baix Llobregat Nord, com són Olesa de Montserrat, Esparraguera, Abrera i Martorell Pel que fa a la xarxa viària, es considera important que el pla incorpori la reconversió com a via cívica de la N-150 entre Terrassa i Sabadell i l’ampliació de les autopistes C-58 i C-16 entre el tram que actualment està en obres i l’enllaç amb la B-40.

Respecte a la B-40, l’Equip de Govern entén que el PEMV hauria d’incorporar la construcció dels vials de connexió d’aquesta via amb l’A-2 a Abrera i, especialment, les pautes i directrius per al seu desenvolupament entre Terrassa i Sabadell. L’objectiu és que, d’aquesta manera, es garanteixi la preservació ambiental i paisatgística al seu pas per l’Anella Verda de Terrassa, a fi que contribueixi a la millora de l’estat ecològic dels corredors naturals, i faci de llindar entre la ciutat i l’espai agro-forestal en la franja nord de la ciutat, resguardant els seus valors. Pel que fa a la mobilitat en autobús, es contempla millorar la xarxa de transport públic que permeti connectar amb les localitats d’Abrera, Martorell, Castellbisbal i Sabadell.