TeC reclama un mapa de l'oferta d'extraescolars a Terrassa

Els regidors de Terrassa en Comú
Els regidors de Terrassa en Comú | Cristóbal Castro

Terrassa en Comú ha presentat la segona proposta de resolució que portarà al Ple Municipal del mes de novembre; per a la reducció de les desigualtats en les activitats extraescolars de les escoles. "Quan parlem d'activitats extraescolars ens referim a aquelles activitats organitzades pels mateixos centres educatius que es fan fora de les hores de classe: als descansos de l'hora de dinar o bé després de la jornada escolar ordinària de la tarda. En molts centres s'organitzen conjuntament amb l'AMPA".

 

  

  

La regidora Marta Muntanyola ha explicat que "els aprenentatges realitzats en el temps no lectiu, permeten a l'alumnat construir itineraris vitals. Si oferim més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la vida escolar, sense exclusions, aconseguirem una millor qualitat educativa i una reducció de les desigualtats entre l'alumnat".

 

 

  

  

La proposta demana l'elaboració d'un mapa de l'oferta actual d'extraescolars. En l'actualitat a Terrassa "hi ha 54 escoles que ofereixen educació primària; 23 escoles concertades i 31 de públiques, de les quals 12 són d'alta complexitat. Pràcticament en totes les escoles, s'organitzen activitats extraescolars. "Això no obstant, existeixen diferències importants tant en el nombre d'extraescolars oferides com en la qualitat i preus. Per exemple, observem que entre els centres d'alta complexitat hi ha escoles que ofereixen 2 extraescolars i d'altres que n'ofereixen" ha explicat la regidora Muntanyola segons dades extretes segons consulta el mes de novembre a les pàgines web.

 

 

  

  

La proposta també demana elaborar un estudi o enquesta que reflecteixi quins són els interessos, les motivacions i les inquietuds de les famílies i dels infants a l'hora d'escollir activitats extraescolars. "Així com garantir que tots dels centres de la ciutat, especialment aquells de màxima complexitat, puguin tenir una oferta d'extraescolars mínima i assequible". La proposta demana estudiar la possibilitat que les escoles municipals i les entitats esportives pròximes als centres escolars col·laborin en el desenvolupament d'aquestes activitats extraescolars i establir mecanismes per tal defacilitar que es puguin organitzar extraescolars de forma coordinada entre diferents centres pròxims per tal d’augmentar l'oferta global i crear sinergies entre els centres i el seu alumnat.