Com s'han votat els acords de la Junta de Portaveus de Terrassa

xxx

Com s'han votat els acords de la Junta de Portaveus de Terrassa? Aquí hi ha la graella. Gairebé hi ha hagut unanimitat en la majoria de propostes.

sss