Mampares, gel i torns rotatius per la posada en marxa d'edificis i equipaments municipals

L'Ajuntament prioritzarà el teletreball però amb l'arribada de la fase 1 s'obriran diversos serveis ciutadans

Les àrees, el servei de RRHH i els de Manteniment i Patrimoni de l'Ajuntament de Terrassa, d’acord amb les diferents àrees de l’organització municipal, estan treballant en el retorn progressiu als centres de treball, prenent en tot moment les mesures indicades per protegir els treballadors i treballadores i la ciutadania. 

 

El retorn s’entomarà de forma progressiva tenint en compte que hi ha molts aspectes que hauran variat respecte la situació prèvia a la crisi. L’Ajuntament de Terrassa continua donant prioritat al teletreball, segons ordre ministerial 399/2020, però treballa amb l’escenari de retorn progressiu a partir de l’inici de la Fase 1, i en primer lloc dels serveis essencials, utilitzant el 30% de la capacitat dels espais. En alguns casos, si l’espai ho permet i si és necessari, es preveu arribar al 50%. Es faran torns en els equips que puguin treballar físicament compaginant el treball físic amb el remot. Per procedir a l’organització dels equips, es tindran en compte les situacions de vulnerabilitat, permís de conciliació i residència fora de Terrassa.

 

En paral·lel, s’està treballant ja en la posada en marxa de tots els edificis i equipaments. La previsió és que amb l’entrada a la Fase 1 s’iniciï l’activitat prioritzant els següents serveis i edificis:

 

Serveis: Equips bàsics d'atenció social primària; atenció ciutadana (OAC); preinscripció escolar; manteniment d’edificis al 100%, una part de Recursos Humans, Arxiu administratiu, l’Arxiu històric, i Polítiques de gènere.

Edificis: Raval/Didó/B, Glòries, Unió, Casa Galèria, Centres Cívics, Casal Cívic de Ca N’Aurell, Casal Cívic de Can Parellada, Edifici la Rasa, Pantà, Vapor Gran, Foment i Habitatge.

 

En una segona fase, es programaria el retorn a la resta de serveis d’aquests mateixos edificis, sempre entenent que retornarien a la forma presencial només aquells treballadors/es que no puguin teletreballar, i per tant ho faran en forma de torns o rotativa, i seguint les fases del desconfinament segons indicacions del Govern.

 

Senyalització i material per fer teletreball

 

Tot els edificis comptaran amb la cartelleria i senyalització d’entrada i sortida i dels espais comuns. S’estan planificant i executant actuacions en nombrosos espais per adaptar-los a les mesures de protecció corresponents en cada cas, com ara la instal·lació de mampares als espais on es fa atenció al públic, per protegir tant el personal municipal com la ciutadania.

 

També s’estan dotant els espais de treball de materials higiènics i de protecció de diferent naturalesa, segons les característiques del lloc de treball. S’està dotant tots els espais de treball de gel hidroalcohòlic com a recurs bàsic de prevenció, i altres materials allà on és necessari. També s’han redactat diversos manuals i materials divulgatius pel personal municipal amb instruccions i consells per la tornada als espais de treball habituals.

 

Paral·lelament, s’està planificant la inversió en material tecnològic que permeti poder compaginar mínimament el treball presencial amb el teletreball (webcams, micròfons, etc), així com l’ampliació de la xarxa wifi en alguns edificis. L’organització manté reunions setmanals amb representants sindicals del personal municipal per anar informant sobre les diferents actuacions planificades i intercanviar informacions