El govern de Terrassa replantarà 2.000 arbres

Ballart afirma que en els darrers anys s'ha dut a terme una política de no replantació de l'arbrat fruit de la crisi econòmica

 

Aquest dimarts, l'equip de govern de Tot per Terrassa i ERC-MES van prsentar el document amb el Pla de Mandat. Entre els deu grans objectius que es plantegen hi ha el nou model de ciutat "revolució verda". És en aquí on a més dels canvis en mobilitat, transport, anella verda... també es parla dels arbres de Terrassa.

 

Justament, uns dies abans, en una entrevista per Món Terrassa, l'alcalde va reconèixer que havien desaparegut molts arbres a la ciutat i que mai es replantaven, "és fruit de la crisi econòmica i de la repriorització de partides. El pressupost de jardinera s'ha reduït", donant d'aquesta manera la raó a la percepció ciutadana que cada vegada hi havia menys arbres a Terrassa.

 

Tanmateix, en el document del Pla de Mandat hi ha un apartat, amb diversos punts, en què s'hi fa referència. Així, es contempla l'execució d'un pla de millora de l'arbrat dels parcs i jardins de la ciutat, amb la tala i nova plantació d'espècies diverses per a incrementar-ne la diversitat, i evitar plagues i malures, especialment amb l'eliminació dels Oms antics de la ciutat que any rere any causen problemes especialment de galeruca.

 

Més neteja de les males herbes de les voreres

 

Per l'altra banda, dos de les actuacions que estan previstes en els pròxims quatre anys és la replantació als escocells buits dels 2.000 arbres que s'han talat els darrers anys i no s'han reposat, i també la plantació de 10.000 plançons d'arbres a terrenys reservats per a futurs equipaments de la reserva del planejament (E o P) per millorar la qualitat ambiental, incorporant espais de biodiversitat. Crida l'atenció la creació, especialment en terrenys reservats a futurs equipaments, d'una xarxa d'espais de biodiversitat, espais d'aigua i hotels d'insectes.

 

No només es tracta però de talar i replantar. El Pla contempla la incorporació de franges verdes i espais arbrats en els accessos i entrades de la ciutat. Millores que també es traslladaran en el manteniment d'arbres dels carrers de la ciutat per tal que el 100% d'arbres hagin tingut com a mínim un acció de manteniment cada quatre anys. Incrementar la periodicitat de neteja dels parcs i jardins i la retirada de les herbes adventícies o males herbes de les voreres (de les dues vegada l'any actuals a 7 vegades l'any), també és una prioritat.