Cs vol que els treballadors públics essencials cobrin un plus pel Covid-19

Ciutadans planteja estudiar un sistema de gratificació pels sectors que han estat a primera línia de la pandèmia

El grup municipal de Ciutadans porta en el ple municipal de Terrassa d'aquest mes de maig una proposta de resolució amb l'objectiu d'estudiar un sistema de gratificació per a tots aquelles treballadors públics essencials que han estat treballant a primera línia de la pandèmia del Covid-19. La moció proposa:

 

PRIMER. L'Ajuntament de Terrassa manifesta el seu suport i agraïment als professionals que durant l'Estat d'Alarma han lluitat en primera línia contra la COVID-19 i que han garantitzat amb el seu treball els serveis bàsics.

 

SEGON.- L'Ajuntament de Terrassa garantirà que els treballadors públics comptin amb protocols i materials de protecció adequats, i velarà perquè des del sector privat també es portin a terme aquestes mesures.

 

TERCER.- L'Ajuntament de Terrassa impulsarà un sistema de gratificació per als treballadors públics d'aquells sectors que han tingut una participació activa contra la pandèmia, i que més exposats han estat a contagis, per exemple mitjançant l'estudi de la proposta d'abonament d'un complement específic, considerant conjuntament dues o més de les condicions particulars taxades que puguin concórrer en un lloc de treball als i les agents dels treballadors públics que hagin estat desenvolupant la seva activitat professional durant l'estat d'alarma en alt risc de contraure la malaltia per contacte directe amb possibles contagis, com a mostra del reconeixement a la tasca cabdal duta a terme en el marc de l'emergència sanitària actual.

 

QUART.- Instar als centres hospitalaris CST, Mútua Terrassa i als centres d'atenció primària a impulsar un sistema de gratificació per al personal sanitari, per exemple mitjançant l'estudi de la proposta d'abonament d'un complement específic al conveni laboral de la sanitat concertada del SISCAT pel personal sanitari que hagi estat desenvolupant la seva activitat professional durant l'estat d'alarma en alt risc de contraure la malaltia per contacte directe amb possibles contagis, com a mostra del reconeixement a la tasca cabdal duta a terme en el marc de l'emergència sanitària actual.