Se n'aniria vostè a viure a un pis que estigués apuntalat?

Fa just un any el govern del PSC va prendre les primeres mesures en relació amb el problema de l'aparcament del Portal de Sant Roc. Es va restringir el trànsit en el Portal, mantenint els accessos del pàrquing subterrani, instal·lant barreres en les confluències del Portal de Sant Roc amb la Rambla d'Ègara, el carrer Vinyals i el carrer Cisterna. Una mesura preventiva que el consistori va dur a terme després de tenir els resultats d'un estudi tècnic extern, del qual es desprenia que la coberta de l'aparcament podria no complir les mínimes garanties d'estabilitat.

El govern actual de Tot per Terrassa i ERC-MES va propiciar més tard un acord entre l'Ajuntament de Terrassa i Aparcaments Subterranis de Terrassa, SA (ASTASA) pel qual es tancava al públic l'aparcament a partir de l'1 d'agost. A més es va acordar iniciar l'expedient per a la finalització anticipada de la concessió del pàrquing a aquesta empresa, davant les dificultats tècniques i econòmiques que feien molt difícil el compliment dels coeficients de seguretat que marca la normativa actual.

Durant aquests mesos s'han realitzat obres per a millorar l'estabilitat de la coberta de l'aparcament: s'han instal·lat puntals en les seves tres plantes i s'ha reforçat amb bigues metàl·liques per a complir, així, amb les indicacions proposades des del departament d'enginyeria civil i ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En l'actualitat, i després de l'aprovació de la finalització anticipada de la concessió el mes de novembre (amb els vots en solitari del partit de l'alcalde Ballart i el seu soci ERC-MES), aquests reforços s'ampliaran tenint en compte a més les conclusions que es desprenen d'un segon estudi tècnic.


No obstant això, la finalització anticipada no ha estat exempta d'imprecisions i contradiccions per part del govern municipal. Recordar que es va presentar a l'octubre i que a última hora es va retirar, no sense abans rebre les crítiques de tots els partits de l'oposició per precipitada, ja que era un document que "indultava" a la concessionària de qualsevol responsabilitat futura en relació amb els possibles danys o costos de les inversions urgents que el pàrquing necessita i necessitarà. Al novembre insisteixen en l'error: el consistori sí que es reserva el possible inici d'accions judicials futures enfront de la concessionària (el contrari era un escàndol), però segueixen sense defensar l'interès dels contribuents perquè no reclamen els costos de les reparacions d'urgència realitzades i en curs, que supera els 500.000 euros.

Totes les decisions que s'han anat adoptant s'han fet a remolc de les indicacions dels tècnics municipals. Fins avui no hi ha hagut cap iniciativa política destinada a millorar la percepció de seguretat per part dels ciutadans, o a plantejar una taula de treball participativa per a començar a traçar el futur d'un espai tan emblemàtic; tot i que l'oposició política a l'Ajuntament ja el va intentar a l'octubre trobant-se amb un mur.


Avui dia ens trobem amb un espai sense futur que s'està convertint en un embornal on s'aboca diners públics sense que s'existeixi possibilitat de retorn en el futur. D'altra banda, l'equip de govern es nega a tancar el pas sobre la coberta de l'estacionament als vianants fins i tot sabent que el pes que aquesta pot suportar és un màxim de dues persones per metre quadrat. Insisteix a vendre als ciutadans la idea que la principal preocupació i guia de les seves actuacions és la seguretat, però... S'aniria vostè a viure a un pis que estigués apuntalat?


Javier González

Portaveu del GM de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Terrassa
Comentaris

envia el comentari