Sobre els Pressupostos Municipals i Ordenances fiscals 2020

"No hem avançat, seguim amb poca transparència, manca de participació ciutadana, amb alts nivells d’opacitat i manca de transparència"

El Ple Municipal va aprovar inicialment els Pressupostos Municipals i les Ordenances fiscals per l’any 2020. El primer que cal indicar és que ha estat una proposta de l’Equip de Govern, sense cap participació de l’oposició municipal, ni de les entitats ciutadanes, ni de la ciutadania, en general.

 

Un mal inici, ja que la participació de la ciutadania és fonamental si de veritat després es vol demanar la seva implicació i compromís. Algú dirà que era urgent, no és veritat, hi havia prou temps després de cinc mesos d’haver-ho allargat una mica més, amb l’objectiu de buscar aquesta participació. Tampoc val dir, que s’informarà als Consells de Districte i Sectorials, això no té res a veure amb processos participatius. Ja fa anys que anem dient i demanant que la participació de la ciutadania i sobretot, de les entitats ciutadanes, és fonamental, ja que al final serà la més afectada. Per tant, mal començament i per desgràcia recorda la gestió del Psc-PsoE al llarg dels seus anys de govern on la participació era inexistent, ja que confonia informació amb participació. Ara és de riota escoltar als Sr. Garcia i Sr. Armengol, ara a l’oposició, parlar de participació i transparència, quan el seu partit i govern mai la va exercir. Però bé, benvinguts al club d’aquells que fa molts anys que ho demanem.

 

Cal recordar a l’Equip de Govern, que es va comprometre a governar d’una altra manera i fer les coses de forma diferent, acabant amb els vells vicis i formes de governar dels anteriors governants. Per desgràcia, en el segon gran tema, els Pressupostos i les Ordenances, ja no anem bé. El primer tema és el Pla de Mandat, amb molts aspectes a comentar en quan als aspectes de participació ciutadana, molt lluny de les expectatives generades, però bé, aquest no és el tema d’aquest article.

 

Les previsions de l’IPC per l’any 2020, és que estarà a l’entorn del 2’5-3%. Els salaris i les pensions, estaran com a màxim a l’entorn de l’1’5% en els casos més optimistes. La proposta de Pressupostos i Ordenances, se situa en el cas de l’IBI i la Taxa de Residus, en un 5% d’augment, altres es congelen i altres al 2 i el 3%. Per tant, un impost com l’IBI que afecta a la gran majoria de la ciutadania va molt més enllà de les previsions del mateix IPC, dels salaris i les pensions, per tant, aquest augment tindrà una alta incidència i afectació. I el tema de l’augment de la Taxa de Residus, encara és més greu perquè també té un nivell d’afectació sobre la ciutadania important. I en aquest cas, ens trobem davant d’una situació molt greu, que és la mala gestió de la neteja i la gestió dels residus, que fins ara no s’ha volgut afrontar i que la ciutadania tindrà un augment que no justifica la eficiència del servei que rep.

 

El problema de la neteja i la gestió dels residus no és només la necessitat d’anar posant pressupost, això ja ho ha anat fent l’anterior govern i no li ha servit de res, ja que el servei no ha millorat. Posar més recursos només, no és la solució, és llençar diners a un forat sense fons, cal afrontar el problema real, que afecta plenament a la gestió del Servei, que està més que denunciat, i que els responsables polítics fins ara han amagat i no han volgut afrontar, fet que ha demostrat la seva irresponsabilitat evident. Per tant, algú haurà de justificar molt bé, a que respon aquest augment en aquests moments, quan abans s’haurien d’afrontar diferents aspectes que ho justifiquin.

 

La tendència en el problema dels residus cada cop serà més gran, i sinó es prenen tot un seguit de mesures, el cost anirà augmentant i el 5% d’augment serà ridícul i limitat. Temes com: el Contracte – Programa Eco-Equip/Ajuntament (no el que s’ha presentat que és de riota), l’aprovació d’una vegada del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus, el Pressupost d’Eco- Equip i l’aportació municipal, i la Taxa de Residus. Tots aquests elements quan s’analitzen i es fa un creuament dels mateixos, no quadra absolutament en res, i el nivell de contradiccions i manca de transparència és més que evident. Algú no sap on va en aquest tema. A més, cal tenir en compte que la Taxa de Residus, encara no s’ha adequat a la realitat i segueix arrossegant contradiccions que fa anys que es van denunciant.

 

I tot allò que hauria de ser la contraposició als augments indicats, el sistema de bonificacions socials i ambientals, no s’ha avançat gens, alguns son insuficients, altres contradictòries, i altres no tenen en compte experiències existents en d’altres àmbits per a introduir-ne de noves. Això demostra la poca capacitat d’innovació i la manca d’iniciatives. Quan mirem els pressupostos de les empreses municipals: Eco-Equip, Taigua, Societat Municipal d’Habitatge, Foment, Parc Audiovisual...

 

No hem avançat, seguim amb poca transparència, manca de participació ciutadana (ni tant sols a Taigua, que té un òrgan participatiu com l’Observatori de l’Aigua, on no ha tingut cap participació en res), amb alts nivells d’opacitat i manca de transparència. Quan mirem el capítol 1 de personal, continuem en un espai difús i contradictori, poc clarificador, poc transparent. Algunes entitats havien fet en els pressupostos anteriors propostes i esmenes, que havien de servir com a referència de millorà i aclariments.

 

Quan mirem les inversions, moltes contradiccions en les prioritats, amb seriosos dubtes i contradiccions entre el discurs i la realitat. És un apartat de continuïtat, sense novetats on hi haurà barris i Districtes abandonats a la seva sort, com sempre. Per a concloure de moment i no allargar-me, son els seus pressupostos, els de l’Equip de Govern, sense cap participació de la ciutadania, sense cap mínim detall, per tant, seran responsabilitat només dels que els han aprovat, llavors que no demanin a les entitats i la ciutadania, en general cap compromís i responsabilitat compartida.

 

L’experiència al llarg dels anys, demostra que si de veritat és vol que les coses funcionin, hi ha d’haver una ciutadania implicada, compromesa i responsable en els afers col·lectius i públics, sinó és així, s’està abocat al fracàs, la crítica sense més i la indiferència. L’Equip de Govern haurà de valorar que vol, i refer el que no ha fet, i si vol que els Pressupostos i les Ordenances, siguin els de tothom, o senzillament, els seus, i el temps ens dirà els resultats. Repeteixo, un mal inici que espero i desitjo comencin a haver-hi rectificacions, sinó volem anar a una legislatura de continuïtat amb els mateixos mals vicis i costums, on la ciutadania cada vegada s’allunyi més de la política i els afers públics.
Comentaris

envia el comentari