La reforma de la llei hipotecària

Ha entrat en vigor la Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, més coneguda com la nova llei hipotecària. Aquesta llei marcarà les noves regles de joc per a la banca i els clients en processos de finançament de la compra d’un habitatge. Entre altres aspectes, la norma obliga els bancs a assumir les despeses de notaria, gestoria i registre i els endureix les condicions per desnonar el client per impagament.

 

La llei, que va ser aprovada el mes de febrer al Congrés de Diputats, és el resultat de la transposició d’una directiva comunitària i arriba amb anys de retard, fet pel que la Comissió Europea va amenaçar a l’estat espanyol amb una multa diària de 100.000 euros. Aquesta llei estableix de forma clara i contundent que totes les disposicions en ella establertes tenen caràcter imperatiu, i per tant, qualsevol pacte en contrari serà nul.

 

Destaquen els següents aspectes

 

Prohibides les clàusules terra

Desapareixen les clàusules de terra, és a dir, que en el cas del préstec a un interès variable, la banca no es podrà fixar un límit si l’indicador de referència baixa. D’aquesta manera el client es podrà beneficiar de les caigudes de l’índex de referència euríbor.

 

Els bancs hauran de pagar les despeses de notaria, gestoria i registre

La banca s’haurà de fer càrrec del pagament d’impost d’actes jurídics documentats, de les primeres còpies del notari, de les despeses de registre i de gestoria, tot plegat es calcula serà d’un estalvi pels clients d’una mitjana d’entre 500 i 1.000 euros. Aquests, per la seva part, hauran d’abonar les despeses de taxació i de les segons còpies de notaria. Es tem que els bancs puguin repercutir aquestes costes amb altres conceptes.

 

Canvien les condicions per iniciar un procés de desnonament

S’endureixen les condicions per desnonar els clients per impagament. Amb aquesta nova legislació el procés només es podrà iniciar si hi ha 12 quotes impagades o el 3 % del capital en la primera meitat de la vida del préstec. Un termini que serà de 15 quotes si ja s’ha pagat més de la meitat de la hipoteca.

 

Es reforça la informació al client

Les entitats financeres hauran de donar tota la informació necessària perquè els futurs hipotecats puguin entendre les condicions del crèdit. Els bancs han d’oferir tota la informació prèviament.

 

La figura del notari agafa més importància

El notari pren protagonisme a l’hora de fixar les condicions. Aquest haurà de certificar que els bancs porten a terme totes les obligacions, i que els clients entenen les condicions que han signat. El notari, de forma gratuïta, haurà d’explicar, com a mínim deu dies abans de la signatura, als usuaris les condicions de la hipoteca i realitzar un test de comprensió al client. A més, els bancs hauran de bolcar en una plataforma tecnològica dels notaris les condicions del crèdit. Tota aquesta informació s’haurà de reflectir en un acta notarial.

 

Els requisits de solvència més difícils

Els demandats han de complir més requisits de solvència abans d’aconseguir la hipoteca. Els bancs hauran d’analitzar el tipus de feina del sol·licitant, els ingressos presents i previsibles, els actius en propietat, els estalvis i les despeses fixes. Fa témer que aquest punt dificulti l’accés a l’habitatge als compradors més joves.
Comentaris

envia el comentari