Fem la perillosa vorera de Gutenberg-Arquimedes més ampla

Una petita actuació augmentaria la seguretat

Suposo que el fet de caminar em permet descobrir petites disfuncions ciutadanes. He dit caminar, perquè en un municipi com Terrassa pràcticament tot es pot fer a peu, amb alguna excepció. Així doncs, una crida per començar aquest 2018: deixem el cotxe al garatge -o al carrer, si s'escau- i apostem per caminar, per fer quilòmetres i esport, per contaminar menys i contribuir a la millora de la ciutat. I, en tot cas, emprem els serveis públics, que gaudim d'una bona xarxa d'autobusos -sempre millorable- i des de fa uns mesos d'un veritable metro que uneix nord i sud. Un ramal est-oest seria una gran idea, però em temo que no hi ha ni ganes ni diners. 

 

Però m'he desviat del que volia demanar a l'Ajuntament de Terrassa. Primer, deixar clar que penso que el carrer de Gutenberg ha de ser totalment per a vianants, de la mateixa manera que el vial nord de la plaça del Progrés, amb accés només per a veïns i per a qui vulgui entrar a l'aparcament soterrani. Somiar és gratis, em penso.

 

Sí que veig més factible eliminar un punt de perill, la cruïlla entre Gutenberg, Arquimedes i plaça del Progrés. La vorera sud és excessivament estreta, i amb els semàfors en vermell s'hi acumula una gran munió de gent, que a més del trànsit intens ha de tenir presents els clients del forn de pa de la cantonada. No sé pas com encara no hi ha hagut un accident. Una petita obra permetria ampliar la vorera entre Col·lumela i la vessant nord de la plaça, amb un únic carril per al trànsit. Es reduiria el perill i es milloraria la comunicació entre Gutenberg i l'espai de lleure -dir-ne verd em sembla excessiu i zona dura potser tampoc és el millor qualificatiu. S'haurien de fer petits retocs, canviar de lloc el punt de càrrega dels cotxes elèctrics i cercar un altre indret pels contenidors d'escombraries. Una inversió petita amb un gran retorn.

 

 
Comentaris
Àngels
Per disminuir els cotxes que passen per Arquímedes l'AV de ca n'Aurell proposa que en horari nocturn els turismes i motos puguin passar per la Rambla. Des de les 23h fins a les 7h. Això ajudaria a que la càrrega que suporta actualment sigui més lleugera.

envia el comentari