Casa Jacint Bosch, la seu modernista dels Minyons de Terrassa

Casa Jacint Bosch, la seu modernista dels Minyons de Terrassa
Casa Jacint Bosch, la seu modernista dels Minyons de Terrassa | Lorena Pinilla

La Casa Jacint Bosch (1912) és un habitatge unifamiliar obra de l'arquitecte Josep Ros i Ros, del qual no es coneix cap més construcció a la ciutat. Avui és la seu dels MInyons de Terrassa, al carrer del Teatre. Destaca la tribuna del pis principal, que sobresurt de la façana en un cos rectangular sostingut per columnes amb capitells florals, i la balconada central de pedra del segon pis que reposa sobre ella. L'edifici està coronat per tres gablets que emfasitzen els tres eixos verticals de les obertures.

Es tracta d'un edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos. La façana està ordenada simètricament respecte a un eix central marcat per la tribuna del pis principal, que sobresurt del pla de la façana en un cos rectangular sostingut per columnes de capitells florals i amb una barana al damunt, aprofitada com a balcó del segon pis. Presenta una marcada verticalitat de les obertures, en sentit ascendent, que s'emfatitza pel coronament amb gablets corresponent a cada línia de finestres.

Tot el tractament de la façana respon a un criteri clàssic d'ordenació dels elements, amb la incorporació d'altres de provinents del repertori modernista: brancals amb columnes, guardapols i timpans ceràmics, cornisa i capitells.

Els Minyons tenen el seu local al Carrer del Teatre, 4-6, de Terrassa, en una antiga casa modernista convenientment reformada en atenció als usos als quals està destinada, tot constituint una àmplia dependència amb diversos espais diferenciats entre els que destaquen:

– La planta baixa on hi trobem la secretaria, la sala d’exposicions, l’espai d’assaig dels pilars, un petit rocòdrom i, finalment i el més important, el pati d’assaig.

– La planta primera on hi ha el bar-restaurant de la colla i un espai annex al bar que es pot habilitar per a la celebració de concerts, xerrades, obres de teatre de petit format, etc. Tots dos espais són oberts a tothom i s’hi poden veure els partits de futbol del Barça en grans pantalles.

– La planta segona la ocupen una sala polivalent de grans dimensions apte per al seu ús com a sala d’actes, el arxiu de la colla i una sala de reunions.