S'aprova el pla de protecció civil municipal de Matadepera

La idea és aglutinar en un sol document els plans bàsics d’emergències

Un dels punts més destacats de l’ordre del dia del darrer ple ordinari que va tenir lloc el passat divendres 27 de juliol va ser l’aprovació del document únic de protecció civil municipal, el conegut com Duprocim.

 

Aquest document surt de l’aplicació d’un Decret de la Generalitat, publicat al 2014,  que preveu de forma genèrica la protecció civil a Catalunya, comprenent les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. Matadepera, doncs, té l’obligació d'elaborar i aprovar aquests plans bàsics d'emergència municipal i tramitar-los conjuntament mitjançant el Duprocim. En el nostre cas específic, els riscos que ha d’afrontar el municipi són incendis forestals, inundacions, nevades, sismes i vent i riscos territorials.

 

Un cop aprovat al ple del passat 27 de juliol, el document se sotmetrà a informació pública, serà homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, i es penjarà al portal de transparència. A partir d’aquí, s’iniciarà una campanya d’informació veïnal, on es preveu fins i tot realitzar algun simulacre. Comentaris

envia el comentari