La casa Mariano Ros de Terrassa cada cop està més degradada

Construïda entre el 1874 i el 1874 manté el seu caràcter senyorial malgrat l'evident precarietat que pateix

La casa Mariano Ros de Terrassa cada cop més degradada | Cristóbal Castro

Està en ple centre de Terrassa, al carrer de l'Esglèsia, i el desús l'està portant a un procés de degradacoó.  La Casa Mariano Ros havia estat residència del propietari de l’antiga fàbrica del mateix nom i fins fa pocs anys va ser el casal d’avis Anna Murià.

 

Aquest edifici, catalogat com a equipament, és propietat de la Fundació Sant Llatzer, que per ara no té cap projecte ni a mitjà ni a llarg termini.

 

L'edifici és obra de l'arquitecte i mestre d'obres municipal Miquel Curet i Roure, construïda entre 1873 i 1874. Tot i que ha patit modificacions respecte al projecte original, encara conserva el seu caràcter senyorial i un marcat classicisme, segurament suggerit per algunes de les cases que, des de la dècada de 1840, l’alta burgesia es construïa als barris alts de Barcelona i que avui encara existeixen mig amagades en la densa trama urbana dels barris de 

 

 

Edifici amb una mitgera, dues façanes al carrer i una façana que dóna a un pati amb tanca, de planta baixa i dos pisos. La coberta és a dos aigües. La façana principal, paral·lela al carener, és de composició asimètrica amb el portal principal d'accés centrat a la planta baixa. Els balcons són de ferro. Obra feta amb estucat dibuixat de carreus fins a la cornisa motllurada, que inclou les ventilacions de les golfes. La façana lateral té una estreta terrassa amb balustrada a nivell del primer pis i un frontó triangular coronant l'edifici. A la façana posterior, que accedeix al pati, s'obre una galeria de columnes toscanes de motllo de ciment.


Comentaris
José
No m'estranya el seu estat si tant sols van tardar un any en contruïr-la.

envia el comentari