Can Bosch de Basea, o avui pisos de Can Jofresa de Terrassa

 

Can Bosch de Basea
Can Bosch de Basea | Fons Ragon/AMAT

Josep Salvany Blanch retratava l’any 1921 Can Bosch de Basea, una de les més antigues i prosperes masies del terme, estava ubicada cap el sud de la ciutat, es va abatre per donar pas a la construcció dels pisos de Can Jofresa.

 

 

  

http://mdc.csuc.cat/cdm/singleitem/collection/bcsalvany/id/6329/rec/17

  

  

Es recullen fins a 62 fotografies, encara que algunes no son estrictament de Terrassa, ni fins del Vallès Occidental. 

  

  

http://mdc.csuc.cat/cdm/search/collection/bcsalvany/searchterm/Terrassa/order/title

  

  

De Sabadell, amb els mateixos criteris únicament n’apareixen 29 

  

  

http://mdc.csuc.cat/cdm/search/collection/bcsalvany/searchterm/sabadell/order/title

  

  

Sabadell i Terrassa, o Terrassa i Sabadell, es lliuraven de forma entusiasta al culte farisaic de la Mare de Déu de l’Especulació Urbanística, que malgrat la caiguda de la pràctica religiosa de la confessió catòlica, ha continuat – i continua – seguint un ampli nombre de seguidors. 

  

  

http://joaquimverdaguer.blogspot.com/2013/10/la-masia-de-can-bosch-de-basea.html

  

  

https://recordsdeterrassa.wordpress.com/tag/can-bosch-de-basea/

  

  

https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/31047/masies/desaparegudes/terrassa