On es poden estacionar ara a Terrassa les bicicletes i VMP

L'Ajuntament de Terrassa ha impulsat una actualització de la regulació de la mobilitat a la nostra ciutat mitjançant una nova Ordenança. 

Les bicicletes i els VMP han d'estacionar-se preferentment en els llocs específicament destinats a aquesta finalitat. En cas de no haver-n'hi o d'estar ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via, sempre i quan no obstaculitzin la circulació de persones i vehicles.
 

Queda específicament prohibit:

Lligar aquests vehicles al arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines i pals de parada de transport públic

Lligar aquests vehicles a altres elements de mobiliari urbà, quan es dificulti el destí, la funcionalitat de l'element o quan es puguin malmetre

Estacionar en zones que impedeixin la circulació de vianants, l'accés al transport públic i l'ús específic d'espai reservat

Estacionar a la vorera deixant menys d'1,80 m d'espai lliure de pas, o, quan la vorera no arriba a 1,80 m, deixant menys espai lliure que l'existent entre el mobiliari i la línia de façana

Obstaculitzar zones on hi hagi reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, de càrrega i descàrrega a la calçada (a excepció dels cicles destinats al transport de mercaderies durant l'exercici de la seva activitat), o de servei públic, durant les hores de reserva

Estacionar en zones d'estacionament prohibit definides per aquesta ordenança

Els estacionaments de bicicletes i VMP situats a la via pública queden únicament i exclusivament reservats per a aquest tipus de vehicles.

TENS TELEGRAM? Vols ser el primer a rebre les últimes notícies sobre la tot el que passa a Terrassa i voltants? i sobre la covid? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram
TENS TWITTER ? Vols ser el primer a rebre les últimes notícies sobre tot el que passa a Terrassa i comarca? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Twitter

Comentaris

envia el comentari