Concurs d'apilar caixes per la Festa Major de Terrassa