La fractura de maluc, una epidèmia silenciosa

A l'Hospital Universitari Mútua Terrassa ha augmentat un 25% la seva incidència els últims quatre anys

Estudis epidemiològics han permès apreciar que existeix una periodicitat estacional en la fractura de maluc i amb una incidència que en general s’accentua durant els mesos d’hivern. L’envelliment de la població ha convertit a la fractura de maluc en un problema sanitari, social i econòmic de primer ordre, que no deixarà d’agreujar-se en les properes dècades. Per aquest motiu ha adquirit la denominació d’epidèmia, ja que afecta a un nombre de persones superior a l’esperat. L’edat mitjana dels pacients que les pateixen és superior als 80 anys.


 

A MútuaTerrassa el nombre de casos ha augmentat un 25% en els darrers 4 anys. S’ha passat de 200 intervencions de fractura de fèmur, al 2013, a gairebé les 250 durant el passat 2017. Després de la intervenció, el 50% dels pacients necessiten ajudes per caminar i la taxa de mortalitat se situa entre el 15% i 30% en el primer any després de la fractura.

 

Problemàtica amb l'osteoporosi

 

L’osteoporosi post menopàusica i la relacionada amb l’envelliment són les dues formes més comunes d’aquesta patologia. Es tracta d’una condició esquelètica que es caracteritza per una disminució de la densitat mineral òssia (massa/volum), que condueix a una disminució de la resistència mecànica de l’os. Els pacients afectats per aquesta patologia tenen una major tendència a la fractura.


 

Les fractures de maluc s’han convertit en el baròmetre internacional de l’osteoporosi perquè estan molt relacionades amb aquesta disminució de la densitat mineral òssia, tenen un elevat cost de reparació i provoquen una major dependència en comparació amb d'altres factures osteopòriques com la de canell.

 

La disminució de la densitat òssia del fèmur i l’augment de les caigudes relacionades amb l’edat, tant en homes com en dones, són els factors que provoquen el 90% d’aquestes fractures de maluc.

 

L’edat dels pacients i la presència d’altres malalties -diabetis, malalties pulmonars o altres patologies afegides- s’agreugen amb  la manca de mobilitat que ocasiona el traumatisme. Aquest fet comporta una mortalitat molt elevada: al voltant d’un 8% dels pacients moren en el primer mes i pot arribar a un 30% en el primer any.


 

Recuperació intensiva mitjançant el programa Fast-Track

 

Per disminuir al màxim totes aquestes problemàtiques, des de la Unitat de Traumatologia Geriàtrica de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa s’han establert noves guies i protocols terapèutics que permeten fer un tractament multidisciplinari integrat, on intervenen professionals d’infermeria, anestèsia, traumatologia i rehabilitació. Tot plegat permet millorar el procés assistencial en el control del dolor, disminuir el temps de demora abans de l’operació, rebaixar el temps per accedir a la rehabilitació i minvar la mortalitat i les complicacions.

 

Seguint programes com el Fast-Track -de recuperació Intensiva- es pretén minimitzar l'impacte que la cirurgia pot tenir en el pacient. Aquest programa se centra en la informació facilitada al pacient i a la família sobre el procés, un correcte control del dolor i una mobilització precoç.

 

El futur es presenta incert, ja que malgrat tots els esforços que es destinen a aquesta causa, alguns estudis suggereixen que l’epidèmia anirà en augment a causa de l’increment de la població major de 65 anys, l’edat mitjana dels pacients i la mortalitat associada a l’edat.


 

 
Comentaris

envia el comentari