El radar no està posat per seguretat sinó per altres fins

La contrarèplica de Xavier Climent a la resposta de l'Ajuntament de Terrassa

En primer lloc, moltes gràcies per la resposta de l'Ajuntament de Terrassa respecte a la carta que vaig enviar referent a un radar ubicat a la rambleta del Pare Alegre. L'escrit perseguia dos objectius principals i penso que s'han aconseguit.

 

1. Informar sobre el radar, perquè la gent tingui cura i vagi a la velocitat indicada, que suposo que és l'objectiu que també persegueix l'ajuntament que vetlla per la seguretat ciutadana com queda pales en el text.

 

  

2. Demostrar que el radar no és dissuasori sinó recaptador, el fet que sapigueu al detall i amb exactitud el kilometratge dels punts de les diferents velocitats fins el radar: ”1.350 metres des de la sortida de l’autopista fins al senyal de límit de velocitat en trama urbana que és de 50 km/h” us delata, ho teniu tot estudiat per demostrar que compliu amb la legalitat vigent, és a dir, teniu el guio aprés per si algú la vol recorrer, (segurament esteu al límit del que estableix la llei), així justifiqueu el radar, el que demostra que el radar no aten a fins disuassoris sino a altres fins. És en definitiva la manera de cobrir-vos les espatlles legalment, ja que èticament hauríeu d’indicar amb un retol “zona controlada per radar”, al no fer-ho teniu més opcions de caçar cotxes despistats.


 

 

Aquests dos objectius penso que s'han assolit amb l'escrit. Voldria comentar unes quantes coses més:

 

Dieu que el poseu ocasionalment, com jo cada dia passo per allà, en teoria tinc dos infraccions, la de la carta en qüestió i la que em vindrà del desembre, és a dir novembre i desembre. Que diu la reglamentació sobre els radars frequents, cal indicar-los? Com és tan ocasional podríeu dir el nombre total d’infraccions que s’han comes amb aquest radar? depèn del número es podria determinar el fet de si és indiscriminat o no.

 

També dieu que hi ha una distancia regressiva, sí es cert, del 60 a la primera senyal de 50 (que esta una mica amagada perquè hi ha uns arbres que la tapen) i la que hi ha el radar quanta distancia hi ha? Hi ha suficient distancia per reduir la velocitat a 50 Km/h? La sanció no diu a 70, diu que la velocitat era entre 51-71 Km/h i en la foto si es fixen posa un símbol davant que a mi em van dir quan estudiava matemàtiques, que volia dir aproximadament ~70


 

En el punt que està posat el radar, quin risc d’accident hi ha? perquè és un lloc per on no poden travessar vianants, sí que es cert, que el cediu el pas que hi ha anteriorment, dels cotxes que venen per l’esquerra, (que per cert molts no el fan) és un gran perill, i no veig que hagueu posat cap solució al respecte, i més d’un cop has de canviar bruscament de carril o frenar en sec, això considero que sí pot comportar algun accident.

 

Sobre el fet de les companyies “recorre multes” no esmenteu res de les finalment 7 trucades que vaig rebre oferint-me els seus serveis, quan mai m’havien trucat per interessar-se, no voldria pensar que qui calla atorga. Així doncs, si son tan amables els li agrairia que em diguessin: Quants cotxes han caigut en aquest radar, per mirar si el número és indiscriminat o no. Si és materialment possible reduir la velocitat del 60 des de la primera senyal de 50 que ens trobem i el radar (mirin que ho estic provant aquests dies i em costa complir-la). Quantes vegades el posen? perquè depenent del número hauria d’estar senyalitzat com a “zona controlada per radar” que és el que marca la llei.


 

PD: Ahir el senyal de 50km estaba girada amb el que no es veu al entrar a Terrassa.

 

Moltes gràcies d’antuvi

 

Xavier Climent
Comentaris

envia el comentari