Plaques de clavegueram de Tarrasa

La col·locació de planxes amb el nom antic provoca queixes

 

Aquesta setmana passada, el carrer Col·legi de Terrassa es va tallar el trànsit per obres. Això va suposar aixecar bona part del carrer, en el tram proper al carrer del Vall. Un cop finalitzat, es va tornar a asfaltar i es van col·locar els elements urbans anteriors. Un lector de Món Terrassa, Joan Jofre, ha fet arribar la seva queixa per la col·locació d'una nova placa de claveguera que encara porta el nom de Tarrasa.