El Vallès, exemple en l'ús de la biomassa dels boscos per a ajuntaments i empreses

Visita al Centre Logístic de Biomassa impulsat pel Consell Comarcal per promoure la responsabilitat social i la política socioambiental
Visita al Centre logístic de Biomassa durant la jornada
Visita al Centre logístic de Biomassa durant la jornada | CCVO

 

El Vallès Occidental compta amb un Servei Públic de Biomassa Forestal promogut pel Consell Comarcal, en el marc del projecte Boscos del Vallès i de l’estratègia comarcal Vallès Circular. Aquest servei proporciona estella de qualitat per a calderes de biomassa, en un clar exemple d’acció circular i de lluita contra l’emergència climàtica. En aquests moments, el Consell està fent una important tasca de comercialització per tal que els ajuntaments i les empreses incorporin aquesta energia renovable en els seus equipaments.

 

Dimarts, el Consell va acollir la jornada “Biomassa de proximitat: accions per a l'emergència climàtica i oportunitats de desenvolupament local circular”, sobre els beneficis i les oportunitats derivades de l’ús de la biomassa forestal. Hi van assistir representants d’ajuntaments de la comarca i de comarques veïnes, experts de la UAB, empreses i persones tècniques de diferents institucions que tenen interès en l’ús de la biomassa forestal de proximitat.

 

Un dels aspectes que va interessar més els assistents va ser el fet que utilitzar com a font d’energia la fusta provinent de boscos de la pròpia comarca, suposa una política de Responsabilitat Social Corporativa. Consumir estella forestal dels boscos propers crea llocs de treball al territori, promou empreses locals, i contribueix a mantenir els boscos en bon estat de gestió i millor salut per resistir les inclemències i per fer front al foc. Les passes són molt senzilles: disposar de caldera de biomassa o d’un projecte en curs, signar l’adhesió com a administració o empresa usuària del servei, i a partir d’aquí acordar quanta estella es necessita i quan es vol servida a la sitja de la caldera.

 

El vicepresident tercer del Consell Comarcal i conseller de Territori i Transició Ecològica, Carles Rodríguez, va afirmar durant l’obertura de la sessió que la biomassa forestal suposa “una energia que contribueix a la preservació de la qualitat de l’aire reduint el risc d’emissió de partícules que en un incendi forestal serien abocades sense cap control a l’atmosfera”, i que la combustió de biomassa s’emmarca en “un canvi necessari i urgent de model energètic, en el marc d’emergència climàtica actual, ja que la combustió de biomassa en substitució dels combustibles fòssils, redueix dràsticament l’emissió de CO2 i el seu efecte hivernacle i d’escalfament global”.

 

A la sessió es van explicar diferents experiències i accions locals que posen de manifest que la biomassa forestal suposa una oportunitat per als municipis i les empreses de la comarca. A més, es va realitzar una visita a les instal·lacions del Servei Comarcal de Biomassa Forestal, concretament al Centre logístic de Biomassa i a les instal·lacions tèrmiques de l’Hospital de Terrassa.

 

Visita al Centre logístic de Biomassa
Visita al Centre logístic de Biomassa | CCVO