Una nova promoció de pisos al barri fantasma de Can Colomer

Es tracta d'un edifici que comptarà amb gairebé una seixantena d'habitatges
Construcció dels nous pisos a Can Colomer
Construcció dels nous pisos a Can Colomer | J.M.O.

 

Terrassa té un barri fanstasma, just per sota del Quart Cinturó. Del projecte previst, molt poca cosa s'ha fet, una promoció de pisos a la carretera de Rellinars. I ara sembla que n'arriba una segona, promoguda per Sorigué. La primera fase contempla un edifici de 58 habitatges de  2, 3 i 4 habitacions, zona comunitària amb piscina i pàrkings amb trasters. Els nous habitatges se situen a la zona més propera al Poble Nou, més transitada i viva, a tocar de la natura i amb grnas vistes al Parc Natural i a l'Obac. 

 

El juny de 2009 es va fer l’acte de col·locació de la primera pedra de les obres d’urbanització del nou barri de Can Colomer-Torrent Mitger, un dels nous sectors residencials previstos pels Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Terrassa. Hi anaven habitatges, serveis, escoles, supermercats. Eren els moments de la bombolla immobiliària. 

 

xx
xx | xx