Les empreses de la Cambra Terrassa aguanten la desacceleració

El nivell de confiança i les expectatives de creixement dels empresaris de cara al 2020 són poc positives
Reunió dels membres del Ple de la Cambra de Terrassa
Reunió dels membres del Ple de la Cambra de Terrassa | Cambra de Comerç

L’economia de les poblacions de la demarcació de la Cambra de Comerç, Indústria i de Serveis de Terrassa manté la seva estabilitat per cinquè trimestre consecutiu, segons l’informe de conjuntura del tercer trimestre de 2019, presentat en la reunió dels membres del Ple de la institució, celebrada a la seu de l’institut tecnològic Leitat. Les previsions fins a final d’any denoten un lleuger increment i les dades fan preveure creixements per sobre del 2% al llarg de 2020.

Malgrat que suposa una certa desacceleració en relació a creixements anteriors, el percentatge és especialment significatiu si es té en compte que les expectatives de creixement de la CE per a la zona euro no superen l’1,2% per al pròxim any. La major “resistència” al procés de desacceleració econòmica de la demarcació de la Cambra de Terrassa se sustentaria a la demanda interna i a la inversió, perquè les previsions també assenyalen que les exportacions poden presentar una tendència a la baixa, arrossegades per les exportacions de la indústria i del sector de l’automòbil i, a l’espera del que es pugui derivar del Brexit i les guerres comercials.

El nivell de confiança empresarial s’ha situat en el tercer trimestre en un índex de 2,9 punts, el segon més baix des de 2015 i molt similar al registrat al quart trimestre de 2018, que va ser de 2,8 punts. Aquesta evolució ve motivada perquè, encara que els empresaris confien en el manteniment estable de l’activitat econòmica fins a finals de 2019, creix de forma significativa el nombre dels que creuen que l’ocupació tindrà una evolució a la baixa i que els preus no afavoriran l’evolució dels seus negocis.

La capacitat productiva mitja de les empreses de la demarcació es va situar en el tercer trimestre en un 72,5%, valor molt similar al del segon trimestre. Per sobre del dit percentatge d’ocupació de la capacitat productiva se situen els sectors de l’Alimentació, la Fusta / Paper i Equipaments. Per contra, el Tèxtil, la Indústria Química i el Metall es van situar per sota de la mitja. Les expectatives presenten una lleugera tendència global a la baixa.