La Cecot vol agilitzar el pagaments a treballadors afectats per ERTO

El president de Cecot, Antoni Abad | ACN

El president de la Cecot, Antoni Abad, ha remès avui una carta a la Ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz Pérez, amb la finalitat que disposi els recursos necessaris perquè el SEPE realitzi els pagaments de les prestacions relatives a l'atur derivades dels ERTO, o com a mínim que agiliti el procediment i tràmits, per a així evitar que els treballadors acusin la falta de liquiditat per a fer front a les seves despeses. Amb la declaració de l'Estat d'Alarma per la pandèmia del coronavirus COVID-19, i els posteriors RD aprovats, RD 7/2020 i RD 8/2020, les empreses han de disposar de mecanismes legals i mesures de suport econòmic per a fer front a la viabilitat dels seus centres de treball i, especialment, per als seus treballadors.

Des de l'entrada en vigor d'aquests RD, moltes empreses es veuen abocades a presentar expedients de regulació temporal d'ocupació -ERTO- pel supòsit de força major com a model més ajustat a la realitat; la pràctica totalitat de les suspensions previstes són degudes, directa o indirectament, pel COVID-19. La tramitació de presentació dels ERTOs limita la viabilitat de moltes empreses pels sobre costos i el temps que suposa. Però per als treballadors suposa que el primer cobrament de la prestació per desocupació pot, depenent de cada cas, demorar-se entre 40 i 50 dies del dia de la seva aprovació. Això comporta problemes de liquiditat per als treballadors i treballadores, i alguns d'ells sol·liciten a l'empresa l'avanç de les pagues extra, cosa que pot arribar a agreujar la disponibilitat de tresoreria a més de tensionar les relacions.

“Per aquest motiu és pel qual des de la Cecot sol·licitem al Ministeri de Treball que posi a disposició els recursos necessaris perquè el SEPE realitzi els pagaments, o almenys agiliti el procediment i tràmits per a això, per a així evitar que els treballadors acusin la falta de liquiditat per a fer front a les seves despeses”, ha explicitat Abad qui ha afegit que “és desig de Cecot fer arribar al Govern quantes proposades siguin necessàries per a solucionar aquelles qüestions que es vagin plantejant en aquest període tan excepcional, tant per als treballadors com per al conjunt del teixit econòmic i empresarial del país”.


Comentaris

envia el comentari