La Cecot constitueix l'Agrupació de Polígons de Terrassa

La Cecot ha impulsat la constitució d’una Agrupació de Polígons de Terrassa per millorar i dinamitzar l’activitat de les empreses ubicades en els 18 polígons en actiu, dels 20 que té projectats l’Ajuntament.

 

Terrassa és la tercera ciutat en població a Catalunya amb una demografia empresarial de 5.600 empreses, de les que prop de la meitat estan ubicades en polígons. Històricament, rebla la patronal, l’administració municipal ha desatès les necessitats d’inversió i de manteniment en aquests espais d’activitat econòmica però l’actual equip de govern contempla dins del seu programa d’acció un capítol dedicat a la indústria i als polígons.

 

L’agrupació neix amb l’objectiu d’esdevenir l’entitat representativa de les empreses de Terrassa en l’àmbit dels polígons i actuar com el canal d’enllaç entre els problemes identificats per les empreses i l’Ajuntament.

 

Entre els reptes més immediats, l’Agrupació de Polígons es planteja definir les estratègies a curt i mig termini que possibilitin la millora dels polígons; negociar el pressupost municipal destinat als polígons i orientar les actuacions de l’ajuntament en aquest àmbit, així com impulsar l’elaboració d’un pla director que diagnostiqui la situació dels polígons, identifiqui les prioritats de les actuacions i elabori un pressupost per millorar-los.