La Campanya Contra el 4t Cinturó vol aturar l'estudi del tram Terrassa-Granollers

La petició al ministeri espanyol de Transició Ecològica recorda que l’ordenació de la mobilitat és competència de la Generalitat i que el Pla Específic del Vallès està en fase de redacció
Autovia B-40
Autovia B-40 | CCVO

El ministeri espanyol d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha sotmès a consultes ambientals entre finals d'abril i mitjans de juny el document inicial d’estudi d’impacte ambiental del tram Terrassa-Granollers de l'autovia B-40. Aquestes consultes, competència seva d'ençà de la reforma de la llei d’avaluació ambiental que va aprovar el Partit Popular el 2013, s’adrecen a administracions i entitats del territori on tindrà lloc el projecte perquè proposin si cal incorporar algun altre àmbit o consideració al promotor, que en un principi era el ministeri de Foment. El ministeri actualment responsable, el de Transició Ecològica, determinarà quin és l’abast final de l’estudi d’impacte ambiental.


 

Segons la Campanya Contra el 4t Cinturó, no hi havia cap motiu per fer cap tràmit en aquests moments excepte que el govern de Mariano Rajoy volia "tornar a crear tensions dins les formacions polítiques independentistes, ja que aquestes no tenen coincidència de criteris" sobre la necessitat d'aquesta infraestructura. El Govern, per la seva banda, fa temps que afirma que qui ha de determinar la necessitat i prioritat d'aquesta via és el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que actualment es troba en procés de redacció. En aquest sentit, la Campanya considera que aquesta actuació per part del govern espanyol "posa en evidència el desconeixement de la realitat a Catalunya" i "el menysteniment de la normativa pròpia catalana". A més, també denuncien que tant la mateixa Campanya -en marxa des de 1992- com els consells comarcals dels dos Vallesos han estat ignorats en el procés de comunicació a administracions i entitats. L'entitat s'ha personat en l'expedient denunciant no haver estat consultada i ha presentat una sèrie de suggeriments.


Entre les al·legacions fetes, destaca que una enquesta de mobilitat de 2010 demostrava que la funcionalitat d'una hipotètica via seria de caràcter metropolità, cosa que faria que la decisió depengués de la Generalitat. A més, el Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona estableix la necessitat de redactar un Pla Específic de Mobilitat al Vallès que permeti afrontar la planificació d’infraestructures amb una visió integrada i sostenible. Aquest precepte normatiu va ser ignorat el 2010, quan l’Estat va sotmetre a informació pública un estudi informatiu que posteriorment va ser arxivat. A més de demanar la suspensió de la tramitació d’aquest expedient, la Campanya ha tramès de nou les al·legacions formulades el 2010 perquè siguin integrades al nou expedient, on consideren que hi ha "fonamentació àmplia" per posar en dubte la legalitat i la justificació tècnica i econòmica de la via, a més d'aportar informació sobre la modelització d’infraestructures i valors territorials i ambientals del Vallès.

La CCQC espera millorar la capacitat d’interlocució amb els nous gestors dels dos ministeris implicats en la tramitació d’aquest expedient, considerant que tenen "un coneixement relatiu de la realitat catalana, ja sigui territorial, administrativa, normativa o associativa" i que, per tant, "farien bé" d'escoltar les respostes que els han estat adreçades.

Comentaris

envia el comentari