La Cambra de la Propietat impugna la revisió cadastral de Terrassa

L'ens recrimina que la Ponència de Valors no ha estat exposada al públic la cartografia ni l’Estudi de mercat del valor dels immobles

La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca ha interposat aquest dimecres, 10 de gener, la reclamació econòmico-administrativa davant el Tribunal Econòmico-Administratiu Central (TEAC), contra la Ponència de Valors aprovada per la Gerència Territorial del Cadastre de Catalunya.

 

 

La Cambra ja va presentar al·legacions a la Ponència de Valors el dia 27/6/2017, que és d’on surten els nous valors aplicant les normes tècniques de valoració i que s’apliquen ja a partir de l’1/1/2018, que no s’han contestat, "com acostuma a ser normal", lamenten. La reclamació però no suspèn l’aplicació de la Ponència ni els valors que en resulten.


 

  

La impugnació es fonamenta entre d’altres en el fet de no haver consultat amb les Cambres que representen el sector de la propietat urbana i incórrer en un error en la determinació dels quocients mitjans del valor cadastral mitjà. A més, la Cambra argumenta que no ha estat exposada al públic la cartografia ni l’Estudi de mercat del valor dels immobles, "que és bàsic per a la determinació dels valors cadastrals". Subratllen a més que s'ha introduït amb una simple Circular i, per tant, s'ha inventat un factor: l’estat de vida dels edificis, que no està previst legalment, amb la qual cosa s’altera l’aplicació dels coeficients reductors del valor de les construccions relatiu a l’antiguitat dels edificis en perjudici dels propietaris. Així mateix, afirmen que aquesta ponència ha deixat d’aplicar o ha aplicat incorrectament alguns coeficients de correcció de valor perjudicant els propietaris.


 

 

 
Comentaris

envia el comentari