Defuncions Terrassa 30-07-2018

Les sales de vetlla

Magdalena Galí Cairó, 89 anys

Vetlla: sala de vetlla 5, des del dia 29-07-2018 a les 16:00 hores

Cerimònia: el dia 30-07-2018 a les 11:00 hores

  

Inhumació: el dia 30-07-2018 a les 11:30 hores

Manuel Romero Chacón, 87 anys

Vetlla: sala de vetlla 8, des del dia 29-07-2018 a les 11:00 hores

Cerimònia: el dia 30-07-2018 a les 15:00 hores

  

Cremació: el dia 30-07-2018 a les 15:30 hores

Dolores Navero Santiago, 93 anys

Vetlla: sala de vetlla 3, des del dia 29-07-2018 a les 10:00 hores

Cerimònia: el dia 30-07-2018 a les 11:30 hores

  

Cremació: el dia 30-07-2018 a les 14:00 hores


  

Francisco Fernández López, 68 anys

Vetlla: sala de vetlla 2, des del dia 29-07-2018 a les 10:00 hores

Cerimònia: el dia 30-07-2018 a les 12:00 hores

  

Cremació: el dia 30-07-2018 a les 12:30 hores

Juan Maldonado Espigares, 69 anys

Vetlla: sala de vetlla 5, des del dia 29-07-2018 a les 18:00 hores

Cerimònia: el dia 31-07-2018 a les 09:00 hores

  

Cremació: el dia 31-07-2018 a les 09:30 hores

  
Comentaris

envia el comentari