Defuncions Terrassa 24-5-2019

Les cerimònies i sales de vetlla
cementiri | Pixabay

Ana Morilla Egea, 93 anys

Vetlla: sala 5, des del 23/05 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/05 a les 9 h

 

Encarna Giráldez Flores, 83 anys

Vetlla: sala 1, des del 23/05 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/05 a les 10 h

Cremació: 24/05 a les 10.30 h

 

Enrique Marín Sílva, 89 anys

Vetlla: sala 3, des del 23/05 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 24/05 a les 10.30 h

Inhumació: 24/05 a les 11 h