Defuncions Terrassa 16-11-2019

Les sales de vetlla

Juan Antonio Ramón Martínez, 83 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 15-11-2019 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 16-11-2019 a les 11:30 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 16-10-2019 a les 12:30 hores

María Cuadra García, 96 anys

Vetlla: Sala Montcau, des de el dia 15-11-2019 a les 14:00 hores,

Cerimònia: el dia 16-11-2019 a les 10:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 16-11-2019 a les 10:45 hores

Isabel López Salmerón, 77 anys

Vetlla: sala 7, des del 15/11 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 16/11 a les 11 h

Cremació: 16/11 a les 11.30 h

Núria Cortada Anoll, 82 anys

Vetlla: Sala La Mola, des de el dia 15-11-2019 a les 11:00 hores,

Cerimònia: el dia 16-11-2019 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 16-10-2019 a les 16:00 hores  

Ángel Gavilán Gavilán, 51 anys

Vetlla: sala 1, des del 16/11 a les 13 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 17/11 a les 11.30 h

Inhumació: 17/11 a les 12 h