Defuncions Terrassa 15-11-2019

Sales de vetlla i cerimònies per aquest divendres

José Niño Vico, 90 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 14-11-2019 a les 17:00 hores,

Cerimònia: el dia 15-11-2019 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Inhumació: el dia 15-10-2019 a les 16:45 hores

 

Jordi Cabané Manauta, 91 anys

Vetlla: sala 2, des del 14/11 a les 12.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/11 a les 10 h

Cremació: 15/11 a les 10.30 h

 

Marcial Pastor Hernández, 86 anys

Vetlla: sala 5, des del 14/11 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/11 a les 10.30 h

 

Ramón Santana Catalán, 74 anys

Vetlla: sala 9, des del 14/11 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/11 a les 11 h

Cremació: 15/11 a les 11.30 h

 

Antonio Pavón Serrano, 86 anys

Vetlla: sala 8, des del 14/11 a les 12.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/11 a les 12 h

Cremació: 15/11 a les 12.30 h

 

Domingo Barrero Moreno, 87 anys

Vetlla: sala 4, des del 14/11 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/11 a les 15 h

Cremació: 15/11 a les 15.30 h

 

Ana Viciana Colomina, 92 anys

Vetlla: sala 3, des del 14/11 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/11 a les 15.30 h

Cremació: 15-11-2019 a les 16 h

 

Maria Balcells Hernández, 87 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 15/11 a les 17 h

Inhumació: 15/11 a les 17.30 h