Defuncions Terrassa 10-11-2019

Les sales de vetlla

Gemma Meléndez Mangas, 44 anys

Vetlla: sala 1, des del 09/11 a les 11.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/11 a les 9 h

Cremació: 10/11 a les 9 h

 

Maria Palau Gallinad, 91 anys

Vetlla: sala 5, des del 09/11 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/11 a les 11.30 h

Inhumació: 10/11 a les 12 h

 

Pilar Aguilar Muñiz, 90 anys

Vetlla: sala 6, des del 09/11 a les 12 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/11 a les 11 h

Cremació: 10/11 a les 11.30 h

 

Rafael Claret Segura, 90 anys

Vetlla: sala 10, des del 09/11 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/11 a les 10.30 h

Cremació: 10/11 a les 13.30 h

 

Vicente Gimeno Casablancas, 72 anys

Vetlla: sala 4, des del 09/11 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/11 a les 9.30 h

Inhumació: 10/11 a les 10 h

 

Carmela Pastor Molina, 70 anys

Vetlla: sala 2, des del 09/11 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/11 a les 10 h

Cremació: 10/11 a les 10.30 h