Defuncions Terrassa 09-11-2019

Les sales de vetlla

Francisco José Martínez Riquelme, 65 anys

Vetlla: sala 1, des del 08/11 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/11 a les 9.30 h

Inhumació: 09/11 a les 10 h

Montserrat Alsina Felip, 91 anys

Vetlla: sala 9, des del 08/11 a les 16 h

Cerimònia: Parròquia Sant Joan (Matadepera), 09/11 a les 16.30 h

Inhumació: 09/11 a les 17.15 h

Ricardo Rentería Infante, 64 anys

Vetlla: sala 3, des del 08/11 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/11 a les 12 h

Cremació: 09/11 a les 12.45 h

Miquel Sarrión Pérez, 70 anys

Vetlla: sala 7, des del 08/11 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/11 a les 11.30 h

Inhumació: 09/11 a les 12 h

Ana Maria Morote García, 95 anys

Vetlla: sala 4, des del 08/11 a les 15.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/11 a les 10 h

Cremació: 09-11-2019 a les 10.30 h

  

mació de cendres: 13/11 a les 15.30 h

María Sánchez González, 85 anys

Vetlla: sala 5, des del 08/11 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/11 a les 10.30 h

Inhumació: 09/11 a les 11 h

Andrés Jurado Córdoba, 75 anys

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/11 a les 11 h

Cremació: 09/11 a les 11.30 h