Xavier Matilla Ayala, arquitecte-urbanista

Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú.


per Xavi Matilla
1
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
2
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
per Xavi Matilla
1
per Xavi Matilla