Unió de Pagesos reclama la captura de l'ós Goiat

El sindicat defensa el replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge: cinegètica i protegida
L'ós Goiat poc després de ser alliberat
L'ós Goiat poc després de ser alliberat | Generalitat de Catalunya

El sindicat Unió de Pagesos va reclamar a la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, durant la Taula Agrària que es va celebrar a finals de la setmana passada, que intercedís davant la conselleria de Territori i Sostenibilitat perquè actuï davant els perjudicis que la gestió de la fauna protegida està causant a l'activitat agrícola i ramadera i al mateix temps va demanar fer un replantejament de la gestió de la fauna cinegètica al seu càrrec. Les darreres setmanes s'han comptabilitzat quatre nous atacs de l'os Goiat a la Vall d'Aran, els danys causats per l'os s'amplien, a més dels ramats d'oví i cabrum, boví de carn i als ruscos dels apicultors, al sector equí. Unió de Pagesos va demanar a la conselleria d'Agricultura que exigeixi a la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya la captura d'aquest ós, alliberat el 6 de juny del 2016 en el marc del programa Piroslife, i que se'l tregui de la muntanya per sempre abans no causi mals pitjors. La consellera Teresa Jordà va assegurar que aquest tema ja fa dies que s’està tractant amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i dissabte passat mateix es va desplaçar als Pirineus, on va mantenir una trobada amb ramaders del Pallars Sobirà afectats pels atacs.

El sindicat recorda que l’activitat productiva és important per a la conservació, gestió i aprofitament sostenible del medi natural. I remarca l'acord parlamentari d'endegar polítiques que fomentin l’agricultura i la ramaderia extensives, per afavorir l’assentament i el manteniment de l’activitat agrària i la conservació de les pastures a les zones de muntanya i les que tenen limitacions naturals; i també d'afavorir l’apicultura, perquè exerceix un rol cabdal en el manteniment de la biodiversitat. En termes generals, Unió de Pagesos insisteix que és del tot imprescindible un replantejament urgent en la gestió de la fauna salvatge (cinegètica, protegida, exòtica i invasora) a tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la fauna, i dels recursos humans i econòmics necessaris, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu, cal actuar aprofitant al màxim el marc actual per prevenir i reduir els danys que pateixen les explotacions agràries i forestals.