Territori i Sostenibilitat treballa per crear l'Observatori del Patrimoni Natural

El projecte, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, vol que la informació sobre patrimoni natural millori les polítiques públiques, la conservació i el benestar de les persones
El pont de Gerri de la Sal
El pont de Gerri de la Sal | Triedros

Com es pot millorar el valor natural a través de polítiques de desenvolupament regional? Amb aquest repte va arrencar el 2016 el projecte BID-REX, que compta amb un pressupost d’1,6 milions d’euros, un 81% dels quals provenen de fons europeus. Actualment, es genera una gran quantitat d’informació sobre patrimoni natural des de fonts molt diverses com centres de recerca, universitats, l’administració pública o la pròpia ciutadania. Aquesta informació és fonamental per establir l’estat de conservació de la natura i també ho és per trobar solucions als problemes que planteja el canvi global com el canvi d’usos del sòl, canvi climàtic, contaminació, arribada d’espècies invasores, etc. Aquestes dades, però, sovint es troben disperses i en forma complexa. Per posar-hi remei, BID-REX treballa per crear i enfortir la relació entre les dades rellevants de la biodiversitat i els processos de presa de decisions per a la conservació.


El seu objectiu general del projecte és establir un marc perquè les regions intercanviïn experiències i necessitats en relació a com fer arribar la informació de la biodiversitat als responsables de prendre les decisions per millorar la implementació de polítiques en què la conservació de la biodiversitat sigui rellevant. D'altra banda, el projecte ha de permetre homogeneïtzar i establir protocols per a la generació de resultats i productes entre diferents regions a fi de contextualitzar-los en un àmbit més ampli. Des de l’àmbit català, l’interès principal és veure com altres regions europees s'han organitzat per traslladar adequadament a les polítiques públiques la informació sobre biodiversitat i patrimoni natural que actualment es coneix des de diferents fonts. L’objectiu és aprofitar aquesta experiència pel disseny de l'Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya, com a eina per integrar la informació sobre biodiversitat i generar productes per ajudar a prendre decisions. Així mateix, es vol millorar la governança tècnica i social entre actors regionals, facilitant l'accessibilitat de la informació sobre biodiversitat.


 

Per assolir aquests objectius a Catalunya s’ha constituït un grup d’actors locals compost per usuaris i generadors de informació de biodiversitat i gestors i usuaris dels fons europeus, entre els quals hi ha els departaments de Territori i Sostenibilitat, d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, centres de recerca i museus naturals o les diputacions entre d’altres. Aquest grup es reuneix periòdicament per identificar oportunitats per a la definició del Pla d’Acció de Catalunya. Actualment el projecte ja ha incidit en la definició de la propera Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat introduint un objectiu estratègic que fa referència al futur Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya. A banda de la Generalitat i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el projecte compta amb el Govern basc i altres institucions, centres de recerca i universitats del Regne Unit, Bèlgica, Itàlia i Hongria. Els primers tres anys han servit per intercanviar experiències de polítiques i per dissenyar el Pla d’Acció per a la integració de les lliçons apreses. La segona fase del projecte, que es durà a terme entre el 2019 i el 2020, estarà dedicada al monitoreig de la realització de les accions planificades en el Pla d’acció definit en la primera fase per part de cada regió sòcia.

Comentaris
teresa
a colocar mes fills socialistes del nadal i els seus fills tripartits. Calvet tota una vida fent de parasit socialistateresa Golferia i calvets

envia el comentari