La prohibició d'encendre foc al bosc entra en vigor aquest divendres

Del 15 de març al 15 d’octubre no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització. Aquest any ja s’han cremat més hectàrees que en tot el 2018.
| Pixabay

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació de la Generalitat ha informat que a partir d’aquest divendres, 15 de març i fins al 15 d’octubre, no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis i estableix que en els terrenys forestals, hi hagi o no espècies arbòries, no es podrà encentre foc sigui quina sigui la seva finalitat, com tampoc no es podrà fer en una franja de 500 metres al seu voltant. La prohibició afecta especialment a la crema de restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, i de marges pròxims a zones forestals, sempre i quan no es tingui una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es podran fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. A les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires. També queda prohibit llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc, llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

 

Tasques de prevenció d'incendis a Els Caus | Aj. Vacarisses

 

L’any 2018, a Catalunya, hi va haver 312 incendis forestals, que van cremar 202 hectàrees. Va ser el millor des que es tenen dades registrades d’acord amb l’actual metodologia de recull estadístic i es pot considerar com a mínim el millor dels últims 15 anys. El bon comportament de les condicions meteorològiques va ser un element fonamental per a la reducció tant del nombre d’incendis com de la superfície cremada. Les pluges acumulades dels primers sis mesos de l’any van superar la mitjana àmpliament a la majoria de comarques i això va representar un coixí important per a evitar l’inici i la propagació dels incendis. A més, les condicions de temperatura i humitat relativa van ser moderades, cosa que va evitar situacions de perill extrem d’incendis forestals. En el que portem d’aquest 2019, des de l’1 de gener fins avui, ja s’ha superat el total d’hectàrees cremades durant tot l’any passat. Concretament, hi ha hagut 62 incendis forestals, que han cremat 224,50 hectàrees, segons dades provisionals. El més important va ser durant el mes de gener a Arties (Val d’Aran) amb 193,1 hectàrees forestals cremades.

 

L'incendi d'aquest gener a Arties | Bombers

 

Des del Departament, a través del Cos d’Agents Rurals, s’ha promogut un nou material  informatiu sobre la prohibició de fer foc al bosc. Es tracta d’uns cartells i fullets que es distribuiran als ajuntaments, i que serviran per recordar quan està prohibit de fer foc, quines són les activitats de risc de provocar un incendi i quins tràmits s’han de fer per tenir autoritzacions excepcionals.