La Comissió Europea proposa el programa de recerca i innovació més ambiciós fins ara

En el proper pressupost a llarg termini de la Unió Europea (2021-2027), proposa incloure una dotació de 100.000 milions d'euros per impulsar la recerca i la innovació.
Comissió Europea
Comissió Europea | cedida

En el proper pressupost a llarg termini de la Unió Europea per al període 2021-2027, la Comissió Europea proposa d'incloure-hi una dotació de 100.000 milions d'euros per impulsar la recerca i la innovació. El nou programa, anomenat "Horitzó Europa", es basaria en els èxits i assoliments de l'anterior programa de recerca i innovació (Horitzó 2020) i mantindrà la UE a l'avantguarda mundial de la recerca i la innovació. Horitzó Europa seria el programa de recerca i innovació més ambiciós que hi ha hagut mai al continent.

 

"Invertir en recerca i innovació és invertir en el futur d'Europa. El finançament de la UE ha permès que equips de diversos països i de diverses disciplines científiques treballin junts i facin descobertes inimaginables i facin d'Europa un líder mundial en l'àmbit de la recerca i la innovació. Amb el nou programa Horitzó Europa volem aprofitar aquest èxit i continuar tenint repercussió en la vida dels ciutadans i de tota la societat", va declarar el passat divendres el vicepresident de la Comissió i responsable d'Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen. Per la seva banda el comissari de Recerca, Ciència i Innovació, Carlos Moedas, va afirmar que "el programa de recerca i innovació Horitzó 2020 ha estat un dels més grans èxits de la UE. El nou programa Horitzó Europa apunta encara més alt. Volem incrementar el finançament del Consell europeu de recerca per enfortir el lideratge científic de la UE en el món i recuperar la confiança dels ciutadans europeus a través de noves i ambicioses missions de recerca de la UE. També volem proposar la creació d'un nou consell europeu de la innovació per posar al dia el finançament destinat a impulsar la innovació capdavantera a Europa".


Horitzó Europa continuarà impulsant l'excel·lència científica a través del Consell Europeu de Recerca i de les beques i intercanvis Marie Skłodowska-Curie, però alhora hi introduirà els següents nous aspectes:

- Creació d'un consell europeu de la innovació: l'objectiu és ajudar la UE a ser precursora en matèria d'innovació creadora de mercats. La Comissió proposa crear una finestreta única per impulsar la comercialització de les innovacions i tecnologies més capdavanteres i amb més potencial i ajudar les empreses. El nou Consell Europeu de la Innovació contribuirà a identificar i finançar projectes d'alt risc que evolucionen molt ràpidament i que tenen un gran potencial, donant suport directament als innovadors.


- Establiment de noves missions de recerca i innovació: la Comissió posarà en marxa noves missions que tinguin un valor afegit europeu, ambiciós i audaç per abordar qüestions que afecten la nostra vida diària; a tall d'exemple, podríem esmentar la lluita contra el càncer, el transport no contaminant o la desplastificació del mar; aquestes missions seran dissenyades en col·laboració amb els ciutadans, els interessats, el Parlament Europeu i els estats membres.

- Màxim aprofitament del potencial innovador de la UE: doblar el finançament adreçat als estats membres més endarrerits en qüestions de recerca i innovació. A més, la combinació del nou programa Horitzó Europa amb els fons estructurals i amb els fons de cohesió permetrà coordinar i fer servir diverses línies de finançament per ajudar les regions a dedicar-se a la innovació.


- Més transparència: el principi de la "ciència oberta" serà el modus operandi d'Horitzó Europa, que exigeix que s'obri l'accés a les dades i les publicacions. Això permetrà que el mercat absorbeixi les innovacions i millorarà el potencial innovador dels projectes finançats per la UE.

- Impuls d'una nova generació de partenariats europeus i més col·laboració amb d'altres programes europeus: el nou programa Horitzó Europa optimitzarà el nombre de partenariats que cofinança la UE per millorar l'eficàcia i l'impacte en l'assoliment de les prioritats polítiques de la UE; el programa Horitzó Europa establirà vincles amb d'altres polítiques i programes de la UE, com ara la política de cohesió, el fons europeu de defensa, el programa "Europa digital" o el mecanisme "Connectar Europa", a més del projecte internacional de reactor termonuclear ITER.

Una investigadora de la URV al laboratori
Una investigadora de la URV al laboratori | URV

La dotació pressupostària proposada de 100.000 milions d'euros per al període 2021-2027 inclou 97.600 milions del programa Horitzó Europa i 2.400 milions d'euros del programa de recerca i formació d'Euratom, que finança la recerca i la formació en matèria de seguretat nuclear, física i tecnològica i protecció radiològica i que posarà més èmfasi en aplicacions com ara l'atenció sanitària o els equipaments mèdics i també finançarà la mobilitat dels investigadors en el marc del programa de beques Marie Skłodowska-Curie.

 

Des de la Comissió afirmen que si s'arriba a un acord ràpid sobre el pressupost a llarg termini, el 2019 es podria fer una transició fluida entre l'actual pressupost (2014-2020) i el nou i, per tant, això garantiria la previsibilitat i la continuïtat del finançament en benefici de tothom. Durant les últimes dècades gairebé dos terços del creixement econòmic europeu ha estat impulsat per la innovació. Segons les previsions, Horitzó Europa generarà més coneixement i més tecnologies, fomentarà l'excel·lència científica i tindrà efectes positius en el creixement, el comerç i la inversió, a més d'importants repercussions socials i ambientals. Per cada euro que s'inverteixi del programa es pot generar un rendiment de fins a 11 euros de PIB durant 25 anys. A més, està previst que durant la "fase d'inversió" (2021-2027) les inversions de la Unió en R+I generin uns beneficis directes de fins a 100.000 llocs de treball.

Comentaris

envia el comentari