La presència de productes farmacèutics als rius augmentarà fins a un 65% l'any 2050

Un nou model matemàtic global permet preveure la dilució dels medicaments a la xarxa fluvial i ajudar a la presa de decisions sobre el seu destí.
El riu Fluvià a Olot
El riu Fluvià a Olot | Wamito

Científics de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i de l'Institut Delf per a l'Educació de l'Aigua han desenvolupat un nou model matemàtic que pot calcular la dilució actual i futura dels productes farmacèutics als rius i els llacs. El model s'aplica al cas del diclofena, un antiinflamatori molt comú i que es fa servir per a reduir el dolor. La investigació demostra que, si no es prenen mesures per reduir la presència de productes farmacèutics a l'aigua dolça, la seva concentració haurà augmentat un 65% l'any 2050. Els medicaments, que es consumeixen i s'alliberen al medi ambient, poden suposar una amenaça greu pels ecosistemes d'aigua dolça i tant la Unió Europea com l'Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units els han identificat com un contaminant emergent.

Els usos humans i veterinaris dels productes farmacèutics causen una gran concentració d'aquests compostos a les aigües residuals, que sovint no són prou tractades per les estacions depuradores i acaben anant a parar als rius i els llacs. El model global que s'ha creat identifica els principals punts de concentració de productes farmacèutics a la xarxa fluvial, fent servir una base mundial de daes sobre el consum i la presència de diclofenac a les aigües dolces, i també es pot ampliar el seu ús a qualsevol altre producte farmacèutic. La Directiva Marc de l'Aigua de la UE incou aquest antiinflamatori a la llista de compostos amenaçants i s'ha demostrat que és la causa que els voltors pràcticament s'hagin extingit a l'Índia. L'amenaça ambiental que suposaria l'augment del 65% que es preveu per a 2050, doncs, seria molt gran, posant en perill la salut dels peixos i de moltes altres espècies.

 

La presència de productes farmacèutics a l'aigua dolça es pot reduir de diverses maneres, com ara la reducció del consum, la connexió de les clavegueres i la millora de les tecnologies de tractament d'aigua. Les millores tecnològiques per si soles, però, ni tan sols serien suficients per recuperar els nivells actuals en escenaris futurs. Si no es redueix substancialment el consum de medicaments, tant en persones com en ramaderia, la supervivència de gran part dels ecosistemes fluvials del món podria estar greument amenaçada.