Es posa a informació pública el programa de manteniment i conservació de lleres

La despesa total prevista és de 2,5 milions d’euros, un increment significatiu respecte anys anteriors. Es disposa de trenta dies perquè els ens locals i qui ho consideri puguin presentar al·legacions
Llera del riu Cardener (Manresa) després d'una actuació
Llera del riu Cardener (Manresa) després d'una actuació | Departament de Territori i Sostenibilitat

L'Agència Catalana de l'Aigua, aplicant el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures 2016-2021, ha iniciat el tràmit d’informació pública del Programa de Conservació i Manteniment de Lleres Públiques en trams urbans i no urbans per al període 2018 i 2019. Des de l’endemà de la publicació al DOGC d’aquest anunci, el passat 9 de juliol, es disposa d’un termini de 30 dies perquè els ens locals i qualsevol persona que vulgui fer-ho puguin consultar la informació i presentar, si s’escau, les al·legacions pertinents. Al document que es pot consultar es fa pública la relació d’actuacions que es preveu impulsar entre els anys 2018 i 2019 en trams urbans i no urbans, així com la valoració tècnica de les mateixes.


Complementàriament al tràmit d’informació pública, la proposta d'actuacions del programa admeses o excloses -en funció de la puntuació assolida i la nota de tall- es notificarà mitjançant un tràmit d'audiència previ als ens locals interessats. La despesa prevista per l’Agència és de 2,5 milions d’euros, una quantitat sensiblement superior a la d’anys anteriors. Aquest increment ha estat possible per la millora financera de l’ACA, que després d’anys d’un elevat deute ha aconseguit revertir la situació (s’ha reduït el deute prop d’un 90% entre 2010 i 2018) i incrementar les partides destinades a la millora del medi hídric. La puntuació de les mesures plantejades es fa en funció de diversos criteris, com el risc potencial d’inundabilitat, el risc de desbordament associat a la  presència de vegetació, la manca de capacitat de la llera per a cabals associats a avingudes amb períodes de retorn de 100 anys i l’eradicació d’espècies invasores, entre d’altres.

Comentaris

envia el comentari