La pol·lució pot causar problemes cognitius en infants

Les conductes addictives i el TDAH són entre els possibles efectes que nivells de contaminació fins ara considerats acceptables podrien tenir en el cervell dels fetus
Pol·lució a Londres
| David Holt (CC)

 
Un nou estudi ha establert una relació entre l'exposició a la pol·lució ambiental dels fetus durant el seu desenvolupament i algunes anormalitats al cervell que poden produir problemes cognitius en nens d'edat escolar, com ara reduir la seva capacitat d'autocontrol i fer-los més irascibles i impulsius. L'article resultant, publicat a Biological Psychiatry, també afirma que els nivells de pol·lució que s'han relacionat amb aquestes alteracions estaven per sota dels que, a dia d'avui, es consideren segurs. La investigació ha estat liderada per la doctora Mònica Guxens, de l'Institut de Salut Global de Barcelona -que té el suport de la Fundació "la Caixa"- i s'ha dut a terme a l'Hospital Universitari Erasme de Rotterdam (Holanda), i s'afegeix a altres estudis que darrerament han trobat relació entre nivells de pol·lució teòricament acceptables i complicacions cognitives.

L'estudi va seguir l'evolució d'un grup de dones embarassades i va seguir els seus infants -un total de 783- a partir del seu estadi fetal, controlant quins eren els nivells de pol·lució ambiental dels seus llocs de residència, incloent el diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió, entre d'altres. L'observació del cervell que es va fer quan els infants tenien entre 6 i 10 anys va mostrar que hi havia anormalitats en el gruix del còrtex cerebral en dues zones concretes. Tot i la relació entre aquestes alteracions a l'estructura cerebral i l'exposició a partícules en suspensió, els nivells d'aquest agent a les zones on vivien els nens eren per sota dels nivells considerats acceptables per les autoritats comunitàries. De fet, només el 0,5% de les dones participants a l'estudi havien estat exposades a nivells que es consideraven poc segurs, i el nivell mitjà de diòxid de nitrogen era just per sota dels nivells màxims recomanats. 

 

El cervell dels infants és especialment vulnerable durant l'embaràs, perquè encara no ha desenvolupat els mecanismes necessaris per protegir-se de les toxines de l'ambient. Els resultats de l'estudi indiquen que exposar-los a elles, fins i tot en nivells inferiors als que es consideren segurs en nens i adults, podria causar danys cerebrals permanents. Tot i que les implicacions individuals d'aquest estudi no es poden quantificar perquè hi ha molts més factors a teir en compte, l'endarreriment cognitiu a una edat molt primerenca pot tenir conseqüències a llarg termini, com ara fer augmentar el risc de problemes mentals o empitjorar els resultats acadèmics, especialment tenint en compte que l'exposició és permanent. L'exposició a partícules en suspensió durant la vida fetal s'associa al còrtex cerebral, una capa molt fina a la part externa. L'estudi indica que les anomalitats detectades al cervell i produides per la pol·lució afecten especialment la part que controla les inhibicions, és a dir, l'habilitat de frenar les temptacions i la conducta impulsiva i que es relaciona amb problemes de salut mental com ara les conductes addictives, la irascibilitat i el transtorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat.