Neixen els Atles de sostenibilitat urbana de la demarcació de Barcelona

Donaran informació sobre eficiència energètica, comportament tèrmic, contaminació lumínica, potencial fotovoltaic i verd urbà i són un instrument per ajudar a la presa de decisions sobre l’adaptació al canvi climàtic, la selecció de lluminàries o l’impuls d'energies renovables.
Conesa i Massó a la presentació dels Atles
Conesa i Massó a la presentació dels Atles | Departament de Territori i Sostenibilitat

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i el director de l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya, Jaume Massó, van presentar aquest dilluns els atles de sostenibilitat urbana de Berga, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallès. Cada atles estarà format per 5 mapes que analitzen l’eficiència energètica, el comportament tèrmic, la contaminació lumínica, el potencial fotovoltaic i el verd urbà de cada ciutat. Tots aquests mapes es poden consultar al web de l’ICGC, així com reutilitzar-los per crear i difondre mapes online 2D i 3D. El projecte ha estat impulsat per totes dues entitats i s’emmarca en la voluntat de la Diputació de dotar d’aquestes eines els municipis de la demarcació, en funció de les seves necessitats i característiques per potenciar la sostenibilitat urbana. És el primer cop a l’Estat que s’elaboraran atles de sostenibilitat urbana per la major part de municipis d’una demarcació. L’ICGC ja va elaborar un Atles similar per encàrrec puntual de l’Ajuntament de Badalona i va col·laborar també amb l’Ajuntament de Rubí en el mesurament de les fugues tèrmiques en els polígons industrials i el seu potencial per instal·lar energia fotovoltaica.


Els atles consisteixen en un conjunt de mapes temàtics on es mostren diferents indicadors de forma interactiva:

 

- Eficiència energètica dels polígons industrials: analitza les cobertes de les construccions, per on es poden produir pèrdues d’energia (fred i calor), oferint informació que permet reduir els costos associats al consum energètic de les empreses, incrementant la seva competitivitat.

- Comportament tèrmic de la ciutat: els resultats permeten identificar les zones dels municipis més exposades al fenomen de l'illa de calor. Aquestes dades serveixen per estudiar quins són els models de ciutat, la tipologia de materials o les cobertes més idònies per mitigar el fenomen. D’aquesta manera, es pot millorar la planificació urbanística, els serveis que es donen a la ciutadania i implementar de manera més acurada polítiques d’estalvi energètic i de lluita contra la contaminació atmosfèrica.


- Contaminació lumínica: valoració de les emissions de llum cap al cel de nit que, en molts casos, correspon a un malbaratament energètic. També es caracteritzen les principals tipologies de làmpades lumíniques a partir del seu espectre, com ara fluorescents, vapor de sodi, incandescents, LED o vapor de mercuri. La diversitat de la naturalesa de la llum que s’emet cap al cel incideix en aspectes actualment en estudi, com la salut o el confort. Aquest mapa pot orientar les estratègies en la gestió de l’enllumenat públic, per reduir la contaminació lumínica i aconseguir una millor eficiència energètica i ambiental. També permet avaluar el compliment de la normativa vigent en matèria de contaminació lumínica i els resultats obtinguts de les mesures correctores.


- Potencial fotovoltaic: classificació de les cobertes dels edificis en funció de la quantitat de radiació solar que reben al llarg de l'any i la seva capacitat per instal·lar energia solar tèrmica. La informació també té per objectiu impulsar les energies renovables. Cal tenir en compte que la situació geogràfica i les condicions climàtiques dels municipis estudiats són molt favorables per a l’aprofitament de la irradiació solar.

- Verd urbà: indicador del grau de cobertura real de vegetació a la ciutat i el seu vigor. Permet quantificar els metres quadrats d’espai verd per ciutadà, la connectivitat del verd urbà amb els espais naturals o detectar els barris amb dèficits de zones verdes. Permet als ajuntaments planificar la coberta vegetal dels municipis per tal de minimitzar els efectes de l’illa de calor urbana, crear circuits verds i identificar zones verdes decaigudes per intervenir-hi i garantir-ne l’eficiència.


El director de l’ICGC, Jaume Massó, ha subratllat que “es tracta d’un projecte pioner per la seva vocació d’estendre aquest treball a tots els municipis que ho necessitin, perquè els gestors del territori puguin prendre les decisions amb la informació adient”. En el mateix sentit, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha posat de manifest que “quan els ajuntaments han de fer grans inversions en enllumenat o plantació d’abrat, és fonamental que tinguin informació d’on plantar-lo per rebaixar la temperatura o quines cobertes són millor per instal·lar energia solar”.

 

L’impuls dels atles de sostenibilitat urbana s’alinea amb la voluntat de la Diputació de Barcelona i del Departament de Territori i Sostenibilitat de donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Així, aquests mapes permetran garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones; aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles; garantir modalitats de consum i producció sostenibles; adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest; i protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat.

Comentaris

envia el comentari