Es modifiquen els espais naturals de Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera

El Govern els adapta als límits establerts amb la creació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, que es materialitza com a zona d’especial protecció per a les aus i de conservació i lloc d’importància comunitària.
La Serra Cavallera
La Serra Cavallera | Pere López (CC)

El Govern va aprovar aquest dimarts la modificació dels límits dels espais naturals protegits de les Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera, inclosos a la Xarxa Natura 2000, per adaptar-los a la delimitació establerta amb la creació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. L’acord pretén donar coherència al sistema d’espais naturals protegits i facilitar-ne l’administració i la gestió. Així, es modifiquen els dos espais de la Xarxa Natura 2000 perquè coincideixin amb la delimitació Pla d’Espais d’Interès Natural, establerta el 2015 amb la creació del parc natural. La modificació dels límits es fa mitjançant tres figures de protecció: zona d’especial protecció per a les aus, zona d’especial conservació i lloc d’importància comunitària. Així, d’una banda s'ha aprovat la modificació de la delimitació de la zona d’especial protecció per a les aus Capçaleres del Ter i del Freser. De l'altra, s'ha aprovat la modificació de les delimitacions de les zones d’especial conservació Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera, que integren la Xarxa Natura 2000. Finalment, ha aprovat la proposta de modificació de les delimitacions dels llocs d’importància comunitària Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera, que són els indrets d’interès comunitari per la seva contribució a la restauració d’hàbitats.


La figura de la zona d'especial protecció per a les aus es va crear amb una directiva comunitària de 1979 que es referia a les aus silvestres. Per la seva banda, la Xarxa Natura 2000 es va crear el 1992 com una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació. Aquesta Xarxa està formada per zones que cada Estat membre proposa a la Comissió Europea, sempre que continguin hàbitats o espècies d’interès comunitari inclosos a la Directiva, i preveu que totes les zones d'especial protecció de les aus s’hi incorporin. En aquest marc, el 2006 el Govern va fixar la contribució de Catalunya a la Xarxa Natura 2000 pel que fa als límits dels espais, incloent la designació de l’espai Capçaleres del Ter i del Freser com a zona d'especial protecció de les aus, i la proposta com a lloc d'importància comunitària d’aquest mateix espai i també del de Serra Cavallera. Pel que fa a les zones d'especial conservació, el 2013 el Govern les va declarar com a tals dins de la Xarxa Natura 2000. Cal recordar que els espais Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera, a banda de pertànyer a la Xarxa Natura 2000, són també espais del Pla d’Espais d’Interès Natural, l’instrument de planificació superior de Catalunya per estructurar el seu sistema d’espais protegits.


 

Amb la declaració del Parc Natural Capçaleres del Ter i del Freser el 2015 aquesta delimitació dels espais del PEIN Capçaleres del Ter i del Freser i Serra Cavallera va quedar modificada. Així, mitjançant el Decret 211/2015, de 22 de setembre, es van adaptar els límits geogràfics d’aquests espais, aplicant criteris de coherència i representativitat d’hàbitats i espècies, i es van incorporar al parc sectors adjacents, entre els quals una part de l’espai del PEIN Serra Cavallera.
Comentaris

envia el comentari