L'aire de les ciutats, un problema global

Només 1 de cada 10 persones al món viu en una ciutat que compleix les condicions mínimes de qualitat de l'aire, segons l'Organització Mundial de la Salut.
Contaminació ciutats
Contaminació ciutats | Pixabay

A dia d'avui, només una de cada deu persones del món viu en una ciutat que compleix els valors guia de qualitat de l'aire que estipula l'Organització Mundial de la Salut. Aquestes guies són més restrictives que la legislació europea actual, que compta amb valors límit o objectius que es van fixar a finals de la dècada dels noranta i que no han estat modificats des d'aleshores. Per tant, sembla clar que és necessari que els límits s'apropin als estàndards de qualitat de l'OMS, especialment pel que fa als contaminants que tenen més efectes en la mortalitat, com ara les partícules en suspensió. Aquests contaminants són responsables de gairebé 400.000 morts anuals a tota Europa, segons l'Agència Europea de Medi Ambient. A més, però, n'hi ha molts més com el diòxid de sofre, els òxids de nitrogen, el plom, el benzè, el monòxid de carboni, l'arsènic, el cadmi, el níquel, els benzopirens o l'ozó. Durant el darrer mig segle, el consum energètic per càpita ha augmentat un 60% i això ha causat que les emissions de CO2 es disparessin un 65%, en gran part a causa del major volum de vehicles a motor. En aquest sentit, el transport és aproximadament un terç de la despesa d'energia dels països de la Unió Europea i suposen més d'una cinquena part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

La Fundació Gas Natural Fenosa va presentar el passat 6 de juny l'informe "La qualitat de l'aire a les ciutats. Un repte mundial", que analitza les causes i conseqüències de la pol·lució a l'aire i exposa plans de millora i propostes d'actuació per posar fre al problema. La publicació, que ha estat impulsada per la Fundació de la companyia energètica, ha estat coordinat per Xavier Querol, professor d'investigació del CSIC, i ha comptat amb la participació de 18 experts de renom mundial. Segons Martí Solà, director general de la Fundació, l'objectiu d'aquest informe és "destacar que la qualitat de l'aire és un problema tan important com el canvi climàtic i amb efectes adversos més immediats, la solució del qual demana la col·laboració de tots". L'informe presenta de forma pràctica l'estat de la qualitat de l'aire a través de les experiències de ciutats com Barcelona, Berlín, Mèxic, Santiago de Xile, Bogotà, la regió italiana de Llombardia o Madrid, on s'analitzen les partícules nocives a l'ambient i els problemes climàtics i de salut que poden causar.

 

En aquest camp, segons l'informe, els vehicles a gas natural tenen un paper determinant en la reducció d'emissions, especialment de NO2 i partícules en suspensió. Aquesta és una de les conclusions a què va arribar a Barcelona i Madrid José María Baldasano, catedràtic d'Enginyeria Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre del Barcelona Supercomputing Center, que analitza diversos escenaris a partir de substituir un percentatge de la flota de vehicles actuals per altres a gas natural. L'escenari que suposa una variació d'emissions més gran és l'Escenari Suma, que implica una reducció de les emissions de precursors de l'O3 i altre contaminants a l'àrea de Barcelona d'unes 38 tones diàries (13.800 tones anuals) i de 99 tones diàries (35.800 anuals per a la de Madrid. En total, gairebé 50.000 tones menys d'emissions, gràcies a la substitució de l'11,2% dels vehicles de Barcelona i del 13,4% a Madrid per vehicles a gas natural. Las mesures individuals analitzades que resulten més eficades per millorar la qualitat de l'aire a les dues ciutats són la transformació del 50% de repartiment de mercaderies i el 10% dels turismes particulars. La substitució d'autobusos i vehicles de transport pesant són menys rellevants (són el 0,25% del parc de vehicles) però reduiria considerablement les emissions de SO2 i partícules a causa de la gran influència dels vehicles dièsel en les emissions d'aquests contaminants. La transformació a gas natural d'algunes d'aquestes flotes es presenta com una opció factible per reduir les concentracions de NO2 i partícules a les grans ciutats, millorant molt la qualitat de l'aire.